Q&A: AGAR TAK TERJATUH PADA PAHAM WAHDATUL WUJUD (2)

3/20/17, 7:06 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff:

Ayah: Anakku, apabila seseorang itu berbuat sesuatu lalu kita nafikan sifatnya dan isbatkan DzatNya bolehkah kita katakan perbuatannya itu adalah lakuan Allah swt. Ini sesuai dengan firmanNya bahawa bukan Muhammad yang membunuh tetapi yang membunuh adalah Dia? [1]

Harap anak-anak dapat menjawabnya.

3/20/17, 7:14 PM – Suharjono : Tidak boleh, itu lakuan DzatNya, bukan Dia

3/20/17, 7:16 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pak Har Benar. Namun kenapa dalam firman tadi Allah swt berfirman bahawa Dia yg membunuh? 

3/20/17, 7:17 PM – Masturah: Muhammad ta wujud.. Ustaz

3/20/17, 7:18 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Benar Masturah jadi adakah DzatNya atau Dia sendiri yg membunuh? 

3/20/17, 7:19 PM – Masturah: DzatNya…ustaz

3/20/17, 7:20 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa bukan Dia yg membunuh? 

3/20/17, 7:20 PM – Efendy Yasin: Karena Allah sendiri yang berkata jadi memang Dia yang membunuh … tetapi klau kita yang berkata dzatnya lah yang membunuh.

Mohon diluruskan ustadz 🙏🏻

3/20/17, 7:25 PM – Suharjono : Kalau Dia=Allah SWT yg membunuh itu pahaman wahdatul wujud.  Selain itu sejak Kun Allah tdk ikut campur, hanya DzatNya yg sedikit tunduk patuh pd LM [Lauh Mahfudz]

3/20/17, 7:30 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Ok jawapan mai & pak har benar DzatNya yg membunuh mengikut arahan dari LM [Lauh Mahfudz] yg udah siap bila Dia firman “Kun”. 

Tetapi nampak tidak anakku kesalahan besar kalau kita kata Allah yg membunuh? 

3/20/17, 7:32 PM – Farhan4u2c: Itu adalah fahaman WW satu dlm ramai, ramai dlm satu.

3/20/17, 7:32 PM – Syofian Husin: .dalam pemahaman saya, Dia semua punya skenario, yg terpland di LM [Lauh Mahfudz].

3/20/17, 7:38 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Anakku, Ayah beri contoh. Seseorang masuk dalam tempayan dan membunuh cicak. Kita tahu itu perbuatan DzatNya mengikut LM [Lauh Mahfudz] . Tetapi kita tidak boleh kata itu adalah Lakuan Allah swt, kenapa? 

3/20/17, 7:40 PM – Suharjono : Tidak mungkin Allah dimasukkan ke dalam LM [Lauh Mahfudz].

3/20/17, 7:40 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Maka maksud ayat Aku yg membunuh merujuk kpd DzatNya mengikut LM [Lauh Mahfudz] bukan Allah yg membunuh. Kenapa begitu?

3/20/17, 7:41 PM – Suharjono : Tidak muat

3/20/17, 7:41 PM – Mohdisamudin: Allah maha besar

3/20/17, 7:42 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Alhamdulillah benar pak Har. Kita tidak boleh taruk Allah dalam LM [Lauh Mahfudz]. Juga Dia tidak bertempat?


[1] “Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Terjemah Q.S Al-Anfal : 17)

Catatan:

Artikel tanya jawab ini diperuntukkan bagi yang sudah memahami kajian Makrifatullah. Apabila ada diantara pembaca yang belum memahami, harap terlebih dahulu membaca SILABUS KAJIAN dan mengikuti dengan runut pembahasan satu per satu sejak awal.

Artikel terkait:

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *