SESUDAH MAKRIFATULLAH – KERIDHOAN 5

ii              Puasa

Seseorang yang berpuasa sehari kerana mengharapkan keredhaan Allah akan Allah jauhkan neraka pada hari itu dari mukanya perjalanan tujuh puluh tahun.[64]

Setiap amalan anak cucu Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukKu dan Aku sendiri yang akan membalasnya.[65]

Seseorang itu tidak diwajibkan berbuka kecuali pada 5 hari yang terlarang oleh Rasulullah (saw) iaitu: Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari Tasyriq.[66]

iii              Mengingati Allah swt

Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.[67]

Sesungguhnya ingat akan Allah adalah lebih besar (keutamaannya).[68]

Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

[69]

Lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka  ampunan dan pahala yang besar.[70]

iv.               Membaca al Quran

Bacalah Al-Quran dengan “Tartil”.[71]

Bacalah serta ikutlah akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran.[72]

Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah.[73]

v.              Sedekah

Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji.[74]

Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. [75]

Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri [76]

vi.              Kezuhudan

Rahmat Tuhanmu (yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat) adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan. [77]

Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? [78]

Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya; kalaulah mereka mengetahui[79]

Kehidupan dunia hanyalah ibarat permainan dan hiburan.[80]

Dihiaskan kepada manusia: Kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya [81]

 

Ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah (yang melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga bermegah-megah di antara kamu serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak; samalah seperti hujan yang menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya, kemudian tanaman itu bergerak segar, selepas itu engkau melihatnya berupa kuning; Akhirnya ia menjadi hancur bersepai dan di akhirat ada azab yang berat dan (ada pula) keampunan besar serta keredaan dari Allah dan (ingatlah, bahawa) kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. [82]

vii              Pegang kepada Syariah

Bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariaatmu dan serulah (wahai Muhammad) umat manusia kepada agama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus.[83]

Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu Syariat dan jalan agama (yang wajib diikuti oleh masing-masing)[84]

Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. [85]

viii.              Ketakwaan

Sesungguhnya orang-orang yang takut (melanggar hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.[86]

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ituialah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. [87]

ix              “Ummah” yang pertengahan

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kamu supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya. [88]

Iaitu mereka yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.[89]

Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka  dengan cara yang lebih baik.[90]

30.              Kamu kini diredhai Allah swt dan menjadi Orang-orang Allah swt:

 

Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih-mesra dengan orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Mereka (yang setia) itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadaNya dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka tetap kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka dan mereka reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Merekalah penyokong-penyokong (agama) Allah. Ketahuilah! Sesungguhnya penyokong-penyokong (agama) Allah itu ialah orang-orang yang berjaya.[91]

 

Sehubungan dengan ini Nabi Muhammad [saw] ada  bersabda yang bermaksud:

Musa bertanya, “Wahai Tuhanku, lalu siapakah Ahli Syurga yang paling tinggi kedudukannya?.” Allah berfirman, “Mereka adalah orang-orang yang  Aku pilih, yang Aku tanamkan kehormatan mereka dengan tanganKu dan Aku tutupkan itu sehingga mata tidak biasa melihat, telinga tidak dapat mendengar dan tak pernah terlintas di hati manusia.”[92]

Sehubungan dengan ini juga Nabi Isa (as) ada berkata yang bermaksud:

 

Keimanan adalah mohor yang Allah swt telah menterai Orang-orangNya dan mohor itu sudah diserahkan kepada Rasulullah (saw)[93]

Allah swt akan member kepada Rasulullah (saw) kitab yang mengandungi nama-nama Orang-orangNya.[94]

Allah swt akan (mengarah) Rasulullah (saw) untuk membuka kitab yang ada di tangan baginda dan baginda akan membaca serta memanggil kesemua malaikat, nabi-nabi dan orang-orang Allah swt. Mereka semua itu akan ada tanda (mohor) Rasulullah di dahi mereka dan di dalam kitab itu juga sudah dituliskan mereka kesemua mendapat syurga. [95]

Sehubungan dengan ini, Syeikh Abdul Qadir Al Jilani ada berkata:

 

Pendeknya mereka memfanakan diri mereka dan mewujudkan Allah. Sebab itulah mereka digelar “Abdal” (perkataan diambil dari perkataan “Badal” yang bermakna “pertukaran”).[96]

Pada hakikatnya kesentosaan dan kebahagiaan itu terletak dalam perhubungan yang langsung dengan Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, tawakkal yang bulat kepadaNya dan sentiasa redha denganNya. [97]

 

 


Bibliografi

[64] Terjemahan At Tirmidzi Bk 3, 199 (1993).

[65] Terjemahan Sahih Muslim Bk.3, 379 (1994)

[66] Terjemahan At Tirmidzi Bk 2, 92 (1993).

[67] Al Imran (3):191

[68] Al Ankabut (29):45

[69] Al Jumaah (62):10

[70] Al Ahzab (33):45

[71] Al Muzammil (73):2-4

[72] Al Ankabut (29):45

[73] Al Anfal (8):2

[74] Al Baqarah (2):267

[75] Ali Imran (3):92

[76] Adz Dzaariyaat(51):19

[77] Az Zukhruf (43):32

[78] Al An’aam (6):32

[79] Al Ankabut (29):64

[80] Muhammad (47):36

[81] Ali Imran (3):14

[82] Al Hadid (57):20.

[83] Al Hajj (22):67

[84] Al Maidah (5):48

[85] Al Maidah (5):45

[86] Al Mulk (67):12

[87] Al Anfal (8):2

[88] An Nahl (16):90

[89] Al Hajj (22):41

[90] An Nahl (16):125

[91] Al Mujadilah (58):22

[92] Terjemahan Sahih Muslim, Bk 1, 261 (1994)

[93] Gospel of Barnabas, 114 (?)

[94] Gospel of Barnabas, 73 (?)

[95] Gospel of Barnabas, 73 (?)

[96] Syeikh Abdul Qadir Al Jilani, Futuh Ghaib, 26 (1990).

[97] Syeikh Abdul Qadir Al Jilani, Futuh Ghaib, 53 (1990).

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *