Q&A: JANGAN FIKIRKAN, JANGAN TETAPKAN (2)

4/15/17, 4:49 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pertanyaan keempat:

“Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya), maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan?, kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?,” (Terjemah Q.S. Al-Muddaththir 74:18-20)

Kalian udah jawab kenapa kita ngak bisa memikir sekarang kita akan jawab kenapa kita ngak bisa menetapkan.

Pertanyaan: Selain dari sebab RahmatNya mendahului KemurkaanNya, apa sebab-sebab lain anakku, yang Dia ngak mahu kita menetapkan?

Jawablah anakku.

4/15/17, 4:52 PM – Mansyursyah : Karena Allah mau kita patuh terhadap script masing2

4/15/17, 4:52 PM – Farhan4u2c: Allah mahu kita menyerah penuh pd Nya.

4/15/17, 4:52 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tidak tepat

4/15/17, 4:52 PM – Luli Alaydrus: Krn semua ketetapan sdh ada di LM. Ga ada pilihan

4/15/17, 4:53 PM – Samsul Bahri: Kerana rencana Allah teguh

4/15/17, 4:54 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Samsul & Luli benar

4/15/17, 4:55 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:

 1. Kerana RencanaNya teguh1. Semua udah dituliskan dan tidak satu pun dilupakan2 (Samsul & Luli)

4/15/17, 4:55 PM – Mujiburrahman: Karena pengurusan ada pada Dia

4/15/17, 4:55 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Dalilnya, mujib?

4/15/17, 4:56 PM – Ifrikiya Gibran: karna semua sudah fix. tak boleh lagi ikut campur. karna jika ikut campur , berrti sudah menodai kedaulatanNya sbgai Tuhan

4/15/17, 4:56 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Dalilnya ibra?

4/15/17, 4:56 PM – Taufiqurrahman: كل يوم هو في شاءن

4/15/17, 4:57 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Perjelaskan Taufiqur

4/15/17, 4:57 PM – Noriah M Ali: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui..

4/15/17, 4:57 PM – Noriah M Ali: Allah Maha Bijaksana, kita punya hanya mampu ikut yang diizinkan saja

4/15/17, 4:57 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Benar, noriah

4/15/17, 4:57 PM – Noriah M Ali: Alhamdulillah

4/15/17, 4:58 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:

 1. Kerana RencanaNya teguh1. Semua udah dituliskan dan tidak satu pun dilupakan2 (Samsul & Luli)
 2. Boleh jadi dalam penetapanmu kamu membenci sesuatu yg baik bagimu.3 (Noriah)

4/15/17, 4:57 PM – Shaiful M: Tiada yg tahu akan ketetapan atau rencanaNya. Hatta, mengatakan kita akan mengerjakan sesuatu kerjaan sekalipun harus disertai dgn ucapan Inn shaa Allah  (dgn IzinNya Surah AlKahfi 23 & 24)

4/15/17, 4:58 PM – Taufiqurrahman: Setiap masa Dia dalam kesibukan Ar Rohman: 29

4/15/17, 4:58 PM – Mbak Sri Puji Astuti: Kalau Allah menghendaki tentu saja Allah menjadikan semua dalam petunjuk, sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil

4/15/17, 4:59 PM – Mansyursyah : Hidup sandiwara kita hanya sebagai pelakon

4/15/17, 4:59 PM – Mujiburrahman: Sapi Betina (Al-Baqarah):255 – Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

4/15/17, 4:59 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Shaiful benar

4/15/17, 5:00 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:

 1. Kerana RencanaNya teguh1. Semua udah dituliskan dan tidak satu pun dilupakan2 (Samsul & Luli)
 2. Boleh jadi dalam penetapanmu kamu membenci sesuatu yg baik bagimu3. (Noriah)
 3. Kita hanya boleh menetapkan dengan IzinNya4 (Shaiful)

4/15/17, 5:01 PM – Mujiburrahman: Karena Dia yang mengurus dan memelihara Makhluknya (Al baqarah : 255)

4/15/17, 5:01 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Mujib & Taufiqur benar

Jawapan:

 1. Kerana RencanaNya teguh1. Semua udah dituliskan dan tidak satu pun dilupakan2 (Samsul & Luli)
 2. Boleh jadi dalam penetapanmu kamu membenci sesuatu yg baik bagimu3. (Noriah)
 3. Kita hanya boleh menetapkan dengan IzinNya4 (Shaiful)
 4. Dia yang mengurus5. Tidak sedikit campur tangan kita dalam pengurusan ini kerana itu Dia sentiasa dalam kesibukan6. (Mujib & Taufiqur)

4/15/17, 5:02 PM – Mbak Sri Puji Astuti: Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu Nya dalam menetapkan keputusan.

4/15/17, 5:03 PM – Mujiburrahman: Karena semua bergantung kepadaNYA

4/15/17, 5:03 PM – Mujiburrahman: Ikhlas (Al-‘Ikhlāş):2 – Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

4/15/17, 5:04 PM – Mbak Sri Puji Astuti: Allah mempunyai hak mutlak tidak berkongsi dengan siapapun

4/15/17, 5:06 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Semua bergantung kpdNya maka menjadi hak mutklakNya.

Mujib & Tuti benar

Jawapan:

 1. Kerana RencanaNya teguh1. Semua udah dituliskan dan tidak satu pun dilupakan2 (Samsul & Luli)
 2. Boleh jadi dalam penetapanmu kamu membenci sesuatu yg baik bagimu3. (Noriah)
 3. Kita hanya boleh menetapkan dengan IzinNya4 (Shaiful)
 4. Dia yang mengurus5. Tidak sedikit campur tangan kita dalam pengurusan ini kerana itu Dia sentiasa dalam kesibukan6. (Mujib & Taufiqur)
 5. Semua bergantung kpdNya maka menjadi hak mutklakNya. (Mujib & Tuti)7

4/15/17, 5:06 PM – Mansyursyah: Hanya Allah yg wujud

4/15/17, 5:09 PM – Mujiburrahman: Karena kepunyaan allah apa yang ada di langit dan di bumi 😁

4/15/17, 5:10 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Dalam jawapan 5, mujib

4/15/17, 5:10 PM – Suharjono : Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah

4/15/17, 5:11 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Ada dalam jawapan 5, pak Har

4/15/17, 5:11 PM – Suharjono : iya ustadz🙏🙏

4/15/17, 5:11 PM – Syofian Husin: Tiada sebesar atompun yg luput dari pemeliharaanNya.

4/15/17, 5:11 PM – Mujiburrahman: Karena dia yang mengilhamkan kepada jiwa jalan ketaqwaan dan kefasikan

4/15/17, 5:12 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Dalam jawapan 4, mujib

4/15/17, 5:13 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Dalam jawapan 1, pak syofian

4/15/17, 5:14 PM – Syofian Husin: Ya.. Ustadz…. 🙏🏻🙏🏻

4/15/17, 5:16 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pesawat udah berjalan menuju ke Paris ngak bisa patak balik

4/15/17, 5:16 PM – Mujiburrahman: Karena Dia mengetahui apa yang tidak kita Ketahui

4/15/17, 5:17 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Mujib cuba baca jawapan-jawapan sebelum buat kenyataan yg serupa atau semaksud

4/15/17, 5:17 PM – Mujiburrahman: Siap ustadz 😅.

4/15/17, 5:19 PM – Syofian Husin: Dia Maha Bijaksana dalam menentukan setiap keputusan.. 🙏🏻

4/15/17, 5:21 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pak syofian benar 

Jawapan:

 1. Kerana RencanaNya teguh1. Semua udah dituliskan dan tidak satu pun dilupakan2 (Samsul & Luli)
 2. Boleh jadi dalam penetapanmu kamu membenci sesuatu yg baik bagimu3. (Noriah)
 3. Kita hanya boleh menetapkan dengan IzinNya4 (Shaiful)
 4. Dia yang mengurus5. Tidak sedikit campur tangan kita dalam pengurusan ini kerana itu Dia sentiasa dalam kesibukan6. (Mujib & Taufiqur)
 5. Semua bergantung kpdNya maka menjadi hak mutklakNya. (Mujib & Tuti)
 6. Kerana Dia Maha Bijaksana maka penetapanNya semuanya berhikmah. 8(pak syofian)

4/15/17, 5:25 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pesawat udah berjalan menuju ke Paris ngak bisa patak balik

Ada jawapan dalam contoh ini anakku

4/15/17, 5:26 PM – Mohd Zainothman: Allah telah memberi amaran tidak akan ada lagi perubahan untuk di fikirkan

4/15/17, 5:26 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Mana dalilnya, pak zain?

4/15/17, 5:27 PM – Mujiburrahman: Karena kita tak dapat amanah  Sepertinya halnya Nabi yang yg mendapat petunjukNYA. Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya

4/15/17, 5:27 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tidak faham apa kamu nak sampaikan mujib

4/15/17, 5:28 PM – Mujiburrahman: 😅😅😅

4/15/17, 5:28 PM – Rohaya Alias: Allah yang mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan.

4/15/17, 5:31 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Itu termasuk dalam jwp 4, Rohaya

4/15/17, 5:28 PM – Syofian Husin: Semua telah terskrip di LM redho menempuh apapun yg akan terjadi Ayah…

4/15/17, 5:29 PM – Mujiburrahman: Karena kita berbicara kbnyakan atas dorongan nafsu bukan wahyu/ilham dari allah swt.

4/15/17, 5:30 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Itu termasuk dalam jwp 6, mujib

4/15/17, 5:31 PM – Mujiburrahman: Karena kita tak dapat amanah/perintah untuk memberi peringatan dan kabar gembira seperti halnya Nabi atau wali allah

4/15/17, 5:32 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Nabi-nabi juga termasuk semua ciptaan tidak boleh menetapkan, mujib. Tip ada di pesawat yg pergi ke Paris. FirmanNya bahawa semua udah terdapat dalam LM sebelum Aku menciptkanNya

4/15/17, 5:34 PM – Mansyursyah : Kita mengikuti arah dan tujuan yg sdh ditetapkan

4/15/17, 5:34 PM – Rohaya Alias: Pelann dia berjalan terus dan tidak putus..berkait satu sama lain.🙏

4/15/17, 5:35 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kemarin (semalam) adalah ini hari, ini hari adalah esok dan esok adalah lusa

4/15/17, 5:40 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Rohaya cuba perjelaskan lagi kenyataanmu. Kenyataan mu spt pesawat udah mendarat sebenarnya belum?

4/15/17, 5:42 PM – Yusdeka Putra: Semua sudah berjalan dengan sendirinya sejak firman kun

4/15/17, 5:43 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Perjelaskan lagi pak deka. Kenyataan mu pak deka spt pesawat udah mendarat sebenarnya belum

4/15/17, 5:55 PM – Achmad Madura: LM sudah berjalan 4,6 b

4/15/17, 5:56 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Ahmad benar 

4/15/17, 6:00 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff:

Jawapan:

 1. Kerana RencanaNya teguh1. Semua udah dituliskan dan tidak satu pun dilupakan2 (Samsul & Luli)
 2. Boleh jadi dalam penetapanmu kamu membenci sesuatu yg baik bagimu3. (Noriah)
 3. Kita hanya boleh menetapkan dengan IzinNya4 (Shaiful)
 4. Dia yang mengurus5. Tidak sedikit campur tangan kita dalam pengurusan ini kerana itu Dia sentiasa dalam kesibukan6. (Mujib & Taufiqur)
 5. Semua bergantung kpdNya maka menjadi hak mutklakNya. (Mujib & Tuti)
 6. Kerana Dia Maha Bijaksana maka penetapanNya semuanya berhikmah. 8(pak syofian)
 7. LM untuk langit & bumi udah berjalan 4.6 biliun tahun (fasa 3) tinggal 7.4 biliun tahun (akhir fasa ke 6) kerana itu tidak boleh ada diubahsuai lagi.9 (Ahmad)

References:

1.
RencanaNya teguh :  “….Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh.” (Terjemah QS Al A’raf : 183)  “….Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.” (Terjemah QS Faathir : 43).
2.
Tak satupun dilupakan : “Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (Terjemah QS Yunus 10:61).
3.
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” (Terjemah QS Al-Baqarah : 216).
4.
Hanya boleh menetapkan dengan seizinNya : “Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, ”Aku pasti melakukan itu besok pagi,  Kecuali (dengan mengatakan), “Insya Allah.” Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.” (Terjemah QS Al Kahfi : 23-24).
5.
DIA yang mengurus : “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Terjemah QS Al-Baqarah : 255).
6.
DIA selalu dalam kesibukan : “Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan” (Terjemah QS Ar-Rahman : 29).
7.
Semua bergantung padaNya : “Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.” (Terjemah QS Al-Ikhlas : 2).
8.
Semua berhikmah : “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (Terjemah QS Shad : 27).
9.
Mengenai penciptaan dalam 8 masa, dan umur dunia 6 Fasa -yang sudah berjalan 3 fasa atau 4.6 billiun tahun menurut perhitungan sains- silakan baca kembali artikel berikut ini http://yamasindonesia.org/qa-lm-lauh-mahfudz-dan-penciptaan/.

Catatan: Artikel tanya jawab ini diperuntukkan bagi yang sudah memahami kajian Makrifatullah. Apabila ada diantara pembaca yang belum memahami, harap terlebih dahulu membaca SILABUS KAJIAN dan mengikuti dengan runut pembahasan satu per satu sejak awal.

Artikel terkait:

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

1 Response

 1. Abdul Zaky says:

  Merujuk kepada maksud ayat dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi ‘Allah itu esa, tempat bergantungnya setiap sesuatu’ maka segala ketetapan itu hanya atas izinnya. Dimana saya berpendapat larangan untuk kehendak seperti itu kerana mengabaikan kekuasaannya. Wallahualam..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *