Q&A: CIPTAAN TIDAKLAH WUJUD (2)

 4/18/17, 9:08 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Berasaskan ilmu yg kalian udah fahami di bawah ini :

1. Ciptaan tidak wujud yang wujud dzatNya.1
2. Yang Zahir & Batin, dzatNya.2
3. Dia bermain dengan dzatNya.3 
4. Dia berfirman pada DiriNya. 
5. Hanya Dia sahaja yg boleh mengenali DiriNya.
6. Pengertian hanya dengan Dia.4
7. Tidak ada kesaksian.
8. Ngak bisa dibuktikan.

Jawablah pertanyaan ini: Firman, ” Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka,”Jadilah kamu kera yang hina.”” (2:65)

Apa kata kalian berkenaan ayat ini, anakku?

4/18/17, 9:10 AM – Efendy Yasin: Dia berkata pada diriNya

4/18/17, 9:10 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Yasdur benar

4/18/17, 9:11 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Dia berkata pada DiriNya.

4/18/17, 9:11 AM – Efendy Yasin: Dia Bermain dengan Dzatnya

4/18/17, 9:12 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Dia bermain dengan Dzat Nya

4/18/17, 9:12 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Yas dur & tuti benar

4/18/17, 9:13 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Dia berkata pada DiriNya. (Yasdur)
2. Dia bermain dengan DzatNya (Yasdur & Tuti)

4/18/17, 9:12 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Pengertian hanya dengan Dia

4/18/17, 9:13 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tuti benar

4/18/17, 9:14 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Dia berkata pada DiriNya. (Yasdur)
2. Dia bermain dengan DzatNya (Yasdur & Tuti)
3. Pengertian hanya denganNya (Tuti)

4/18/17, 9:13 AM – Masturah: Senda gurau bagi Dia..

4/18/17, 9:13 AM – Shaiful M: Firman itu:
1. Membawa larangan utk menahan nafsu yg cocok pada waktu dan zaman itu. Pengertian larangan itu pada Nya. Sesuai dgn kenyataan Dia Bermain dgn Dzat Nya.
2. Sekalipun ada yg menjadi kera, Allah tidak zalim kerna yg menjadi kera itu pun Dzat Nya, pemilikan Mutlak pada Nya.

4/18/17, 9:15 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Shaiful, Allah mengerti atau kamu mengerti?

4/18/17, 9:14 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Semua hak mutlak Dia.

4/18/17, 9:15 AM – Masturah: 100%  Hak Dia

4/18/17, 9:16 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Apa maksud hak mutlak atau 100%?

4/18/17, 9:17 AM – Masturah: Dzat dia ustaz

4/18/17, 9:16 AM – Yusdeka Putra: Tidak kesaksian

4/18/17, 9:17 AM – Efendy Yasin: Tidak ada yang melanggar karena tak ada saksi

4/18/17, 9:17 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pak Deka & Yasdur benar

4/18/17, 9:19 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Dia berkata pada DiriNya. (Yasdur)
2. Dia bermain dengan DzatNya (Yasdur & Tuti)
3. Pengertian hanya denganNya (Tuti)
4.Tidak kesaksian pelanggaran itu berlaku (pak Deka & Yasdur)

4/18/17, 9:17 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Tak ada campurtangan mau diapakan juga terserah Allah SWT

4/18/17, 9:18 AM – Efendy Yasin: pelanggaran tidak dapat dibuktikan

4/18/17, 9:18 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Hanya Dia saja yang mengenali Diri Nya

4/18/17, 9:20 AM – Yusdeka Putra: Yang menjadi kera itu tidak dapat di buktikan

4/18/17, 9:21 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pak deka benar

4/18/17, 9:21 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Dia berkata pada DiriNya. (Yasdur)
2. Dia bermain dengan DzatNya (Yasdur & Tuti)
3. Pengertian hanya denganNya (Tuti)
4.Tidak kesaksian pelanggaran itu berlaku (pak Deka & Yasdur)
5. Tidak boleh dibuktikan

4/18/17, 9:21 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Yang zahir dan batin Dzat Dia

4/18/17, 9:22 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tuti benar

4/18/17, 9:22 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Dia berkata pada DiriNya. (Yasdur)
2. Dia bermain dengan DzatNya (Yasdur & Tuti)
3. Pengertian hanya denganNya (Tuti)
4.Tidak kesaksian pelanggaran itu berlaku (pak Deka & Yasdur)
5. Tidak boleh dibuktikan (pak deka)
6 Yang zahir & batin DzatNya (Tuti)

4/18/17, 9:23 AM – Luli Alaydrus: Hanya Dia saja yg boleh mengenali diriNya

4/18/17, 9:24 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Cuba perjelaskan – hanya Dia mengenali DiriNya

4/18/17, 9:26 AM – Yusdeka Putra: Hanya Dia yang mengenali Hakekat dan sifat dari apa yang di firmankan-Nya.🤕

4/18/17, 9:26 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kurang tepat

4/18/17, 9:27 AM – Luli Alaydrus: Karena hanya dia yg melihat dan mendengar

4/18/17, 9:27 AM – Masturah: Yg awal.. Yg akhir Dzat Dia.

4/18/17, 9:27 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kurang tepat

4/18/17, 9:28 AM – Efendy Yasin: Karena tidak ada informasi tentang Dia maka hanya Dia yang mengenali Dirinya

4/18/17, 9:28 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Informasi untuk siapa yasdur?

4/18/17, 9:28 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Hanya ada Dia saja ciptaan tidak wujud. Yang wujud Dzat Nya

4/18/17, 9:28 AM – Masturah: Dia berfirman “KUN” pd diriNya..

4/18/17, 9:28 AM – Luli Alaydrus: Krn ciptaan tidak wujud

4/18/17, 9:29 AM – Mansyursyah : Dia bersandiwara

4/18/17, 9:29 AM – Achmad Madura: Dia bermain bebas dengan DzatNya Sediri

4/18/17, 9:29 AM – Bayu Teguh Prakoso: Dzat Nya bertemu dgn sebagian kecil Dzat Nya

4/18/17, 9:29 AM – Efendy Yasin: informasi untuk ciptaan tentang Dia

4/18/17, 9:29 AM – Syofian Husin: KebijaksanaanNya mengiringi setiap firmanNya. 🙏🏻🙏🏻

4/18/17, 9:30 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kalian jangan ulang jawapan yg udah ada. Lihat jawapan yg udah ada sebelum buat kenyataan

4/18/17, 9:31 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Baik…Ayah..🙏

4/18/17, 9:31 AM – Zaiton: Si luncai terjun dng labu2 nya biarkan biarkan gasaknya lah hihihih🙏🙏🙏😍

4/18/17, 9:32 AM – Luli Alaydrus: Karena ciptaan dr zdatnya yg sedikit

4/18/17, 9:32 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tidak tepat

4/18/17, 9:33 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Tolong bantuan…Ayah..

4/18/17, 9:33 AM – Luli Alaydrus: Yg dzahir dan bathin,zdatNya

4/18/17, 9:34 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Luli jgn ulang jawapan yg udah ada

 

4/18/17, 9:33 AM – Yusdeka Putra: Buntu… perlu bantuan nih Ayah

4/18/17, 9:34 AM – Zaiton: Penetapan hanya pada nya

4/18/17, 9:34 AM – Mujiburrahman: Dia menetapkan pada diriNYA

4/18/17, 9:35 AM – Luli Alaydrus: Siap ustad🙈🙏🏻

4/18/17, 9:33 AM – Dzulkhairi: Dia yang mengenali DiriNya :

Kerana tiada yg wujud pada hakikatnya selain dzatNya jua. Maka segala kefahaman dan pengenalan tentangNya hanya kembali kepada DzatNya yg merupakan sebahagian dari DiriNya

4/18/17, 9:35 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan Dzul boleh diterima

4/18/17, 9:36 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Dia berkata pada DiriNya. (Yasdur)
2. Dia bermain dengan DzatNya (Yasdur & Tuti)
3. Pengertian hanya denganNya (Tuti)
4.Tidak kesaksian pelanggaran itu berlaku (pak Deka & Yasdur)
5. Tidak boleh dibuktikan (pak deka)
6 Yang zahir & batin DzatNya (Tuti)
7. Hanya Dia tahu yg menjadi kera adalah DzatNya sendiri (Dzul)

4/18/17, 9:35 AM – Mujiburrahman: Dia berkehendak atas DiriNYA

4/18/17, 9:36 AM – Mansyursyah : Tidak ada hak utk tdk menerima

4/18/17, 9:36 AM – Ifrikiya Gibran: tak ada kongsi

 

4/18/17, 9:37 AM – Ifrikiya Gibran: tak ada pertanyaan bagi Dia

4/18/17, 9:37 AM – Mujiburrahman: Dia berkuasa atas DzatNYA

4/18/17, 9:38 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Lain jawapan tidak tepat

4/18/17, 9:38 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tinggal satu lagi jawapan

 

4/18/17, 9:40 AM – Yusdeka Putra: Kera tidak wujud

4/18/17, 9:40 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pak deka perjelaskan?

4/18/17, 9:41 AM – Mansyursyah : Maaf ustadz….

4/18/17, 9:41 AM – Yusdeka Putra: Kera tidak wujud, karena ia adalah dzatnya yang dzahir

4/18/17, 9:41 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tidak tepat

4/18/17, 9:42 AM – Samsiah: Di sabalik kera adalah dzat yg sadikit.

4/18/17, 9:42 AM – Yusdeka Putra: Kera tidak wujud, karena yang wujud hanya dzat-Nya

4/18/17, 9:42 AM – Sahry Ramadhan: mau ustad

4/18/17, 9:43 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pak deka & samsiah kan udah dijawab bahawa yg zahir & batin dzatNya

4/18/17, 9:44 AM – Yusdeka Putra: Siap salah ayah…🤕

4/18/17, 9:44 AM – Zaiton: Tidak wujud hanya cerita Dan  bercerita atas diri nya

4/18/17, 9:44 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Olive itukan jwp 1

4/18/17, 9:44 AM – Mansyursyah S. I: Itu adalah gambaran

4/18/17, 9:44 AM – Samsiah: ✌sori ustaz.

4/18/17, 9:45 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pak mansyur gambaran itu wujud?

4/18/17, 9:46 AM – Samsiah: Senda gurau.✌

4/18/17, 9:46 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Dgn siapa, samsiah?

4/18/17, 9:46 AM – Mansyursyah S. I: Pada dirinya sendiri

4/18/17, 9:46 AM – Samsiah: Dgn dzat nye.

4/18/17, 9:46 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kan udah dijawab

4/18/17, 9:48 AM – Sahry Ramadhan: Dia memberikan contoh hiba hukuman atas sangsi melanggar perintah Nya, untuk menjadi hikmah

4/18/17, 9:49 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Contoh kpd siapa Sahry?

4/18/17, 9:50 AM – Sahry Ramadhan: Contoh kepada hamba Nya yang seyogyanya adalah bagian dari Dzat Nya sendiri.

4/18/17, 9:50 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kalau kpd dzatNya udah dijawab pak sahry

4/18/17, 9:52 AM – Sahry Ramadhan: Contoh bagi ciptaann Nya yang Dia kenakan takdir Nya yang fujur.

4/18/17, 9:53 AM – Zaiton: Tetap pada diri nya apa pun hikmah nya dan tiada pengertian bagi kita

4/18/17, 9:53 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Bukankah itu kpd dzatNya, pak sahry?

4/18/17, 9:58 AM – Khairul: Keputusan nyer adalah muklak..tidak ada campurtangan..yg lain .

4/18/17, 9:59 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: KeputusanNya pada siapa, khairil?

4/18/17, 9:59 AM – Khairul: Keputasan pada diri nya sendiri.

4/18/17, 10:00 AM – Khairul: Keputusan.

4/18/17, 10:00 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Itukan udah dijawab, khairil

4/18/17, 10:00 AM – Zaiton: Hanya main -mainan dan senda gurauan pada diri nya

4/18/17, 10:00 AM – Mansyursyah : Dia yang zhahir dan Dia yg bathin

4/18/17, 10:01 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa ulang-ulang jawapan?

4/18/17, 10:01 AM – Mansyursyah : Oooo maaf ustadz tersilaf

 

4/18/17, 10:03 AM – Dzulkhairi: DzatNya mengambil peranan menjadi kera dari LM

4/18/17, 10:03 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kan dzatNya zahir & batin, dzul

4/18/17, 10:03 AM – Azmi: Yang menjadi kera itu adalah DzatNya iaitu Ciptaan yang tidak wujud

4/18/17, 10:04 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kurang tepat Azmi

4/18/17, 10:04 AM – Yusdeka Putra: Kera tidak wujud, karena ia hanya hologram yang sedang dipermainkan-Nya melalui Dzat-Nya

4/18/17, 10:05 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Hologram wujud pak deka?

4/18/17, 10:05 AM – Syofian Husin: Kera tdak wujud yg wujud dzatNya maka Dia berfirman pada diriNya sendiri.

4/18/17, 10:05 AM – Yusdeka Putra: Oh… ia nggak wujud

4/18/17, 10:05 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kurang tepat pak syofian. Lihat ayatnya dan jawab

4/18/17, 10:06 AM – Syofian Husin: Oh…. 🙏🏻🙏🏻

4/18/17, 10:06 AM – Khairul: Telah tertulis di LM.pada saat dan ketika itu..keadaan berikut pasti berlaku.

4/18/17, 10:07 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: LM wujud khairil?

4/18/17, 10:07 AM – Khairul: Ooppd…tidak..ustaz.

4/18/17, 10:07 AM – Azmi: Kera itu Ciptaan dan Ciptaan itu tidak wujud kerana yang wujud adalah DzatNya.

4/18/17, 10:07 AM – Efendy Yasin: Orang2 yang melanggar lalu menjadi kera sebenarnya adalah kewujudan yang satu

4/18/17, 10:08 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Azmi spt pak deka itu separuh jawapan

4/18/17, 10:08 AM – Syofian Husin: Maha benar Allah dg segalah firmanNya….

4/18/17, 10:08 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Apa maksudmu yasdur

4/18/17, 10:08 AM – Zaiton: Jadi soalan untuz dia berfirman atas diri nya

4/18/17, 10:09 AM – Zaiton: Ustaz

4/18/17, 10:09 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Itu udah dijawab olive

4/18/17, 10:11 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Lihat ayatNya, “Jadilah kamu kera yang hina”
Maka dijawab kera tidak wujud, itu separuh jawapan. Lagi separuh?

4/18/17, 10:12 AM – Dzulkhairi: manusia yg jd kera pun tak wujud

4/18/17, 10:12 AM – Efendy Yasin: Kera tidak wujud, hanya DzatNya yang wujud

4/18/17, 10:12 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Dzul benar

4/18/17, 10:12 AM – Mujiburrahman: 👍👏👏👏

4/18/17, 10:13 AM – Dzulkhairi: Berasap 🤠

4/18/17, 10:13 AM – Mujiburrahman: 💦💦💦💦💦

4/18/17, 10:13 AM – Dzulkhairi: 😂 makasih

4/18/17, 10:13 AM – Efendy Yasin: 😱😂👍🏻👍🏻👍🏻

4/18/17, 10:15 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Dia berkata pada DiriNya. (Yasdur)
2. Dia bermain dengan DzatNya (Yasdur & Tuti)
3. Pengertian hanya denganNya (Tuti)
4.Tidak kesaksian pelanggaran itu berlaku (pak Deka & Yasdur)
5. Tidak boleh dibuktikan (pak deka)
6 Yang zahir & batin DzatNya (Tuti)
7. Hanya Dia tahu yg menjadi kera adalah DzatNya sendiri (Dzul)
8. Orang dan kera tidak wujud (Dzul, pak deka, yasdur & pak syofian)

4/18/17, 10:16 AM – Yusdeka Putra: Alhamdulillah…


4/18/17, 10:18 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Firman, ” Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka,”Jadilah kamu kera yang hina.”” (2:65)

Kenapa kalian bila memberi jawapan berkenaan ayat ini tidak memberi penjelasan apa yg sebenarnya berlaku, anakku?

4/18/17, 10:19 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Yang sebenarnya berlaku Dzat nya patuh

4/18/17, 10:19 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Ada hikmah

4/18/17, 10:20 AM – Yusdeka Putra: Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya berlaku

4/18/17, 10:20 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa pak deka?

4/18/17, 10:21 AM – Yusdeka Putra: Hanya kita tahu setelah ada ayat ini

4/18/17, 10:21 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapannya tidak tepat pak deka

4/18/17, 10:20 AM – Afri Zain: Takut jd celaka

4/18/17, 10:21 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tidak benar arif

4/18/17, 10:21 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Tidak ada pengertian. Pengertian hanya pada Dia

4/18/17, 10:22 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa tuti?

4/18/17, 10:22 AM – Yusdeka Putra: Dia memberi indoktrinasi

4/18/17, 10:22 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Indoktrinasi siapa pak deka?

4/18/17, 10:22 AM – Efendy Yasin: Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya berlaku, karena tidak ada saksi dan bukti

4/18/17, 10:22 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa  Yasdur?

4/18/17, 10:22 AM – Syofian Husin: Hanya Dia saja yg tahu tentang apa yg sedang berlaku, karena kita tak ada impormasi tentang itu.

4/18/17, 10:22 AM – Samsiah: Tiada pengetian pengertian hanya pada Allah.

4/18/17, 10:23 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa begitu pak syofian?

 

4/18/17, 10:23 AM – Yusdeka Putra: Dia mengindoktrinasi Dzat-Nya

4/18/17, 10:23 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Ada masalah pak deka?

4/18/17, 10:24 AM – Yusdeka Putra: Ya ndak ada masalah pak ustadz

4/18/17, 10:23 AM – Zaiton: Dia sendiri yg tahu dan berfirman atas diri nya menceritakan cerita nya yg berhikmah dan dia juga menetapkan pada diri nya

4/18/17, 10:23 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya berlaku karena tidak ada pengertian.  Pengertian hanya pada Dia.

4/18/17, 10:23 AM – Masturah: Dia Ingin diketahui kebijaksanaanNya..

4/18/17, 10:24 AM – Afri Zain: Tiada saksi tiada bukti. Bebas.

4/18/17, 10:24 AM – Zaiton: 👍

4/18/17, 10:24 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa begitu olive, tuti & arif?

4/18/17, 10:24 AM – Syofian Husin: Karena tidak dapat dibuktikan..

4/18/17, 10:24 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Kami tidak diberi pengetahuan sedikitpun tentang itu.

4/18/17, 10:25 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Karena tidak wujud

4/18/17, 10:25 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tidak tepat

4/18/17, 10:25 AM – Efendy Yasin: Karena ciptaan tak wujud

4/18/17, 10:25 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Benar Tuti & Yasdur

4/18/17, 10:25 AM – Masturah: Yg wujud hanya satu..

4/18/17, 10:26 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Kita tidak wujud (Tuti & Yasdur)

4/18/17, 10:27 AM – Efendy Yasin: Yang sebenarnya berlaku hanya Dia yang tahu

4/18/17, 10:27 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Yasdur benar

4/18/17, 10:27 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Kita tidak wujud (Tuti & Yasdur)
2. Hanya Dia yg Tahu (Yasdur)

4/18/17, 10:28 AM – Yusdeka Putra: Hanya sandiwara-Nya

4/18/17, 10:30 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Dia sandiwara dgn siapa pak deka?

4/18/17, 10:28 AM – Efendy Yasin: Dia seorang Diri

4/18/17, 10:30 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Tidak ada kesaksian dan tidak bisa dibuktikan

4/18/17, 10:30 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa Tuti?

4/18/17, 10:30 AM – Syofian Husin: Tidak ada bukti bahwa yg melanggar itu telah menjadi kera.

4/18/17, 10:30 AM – Zaiton: Kita tidak wujud hanya pelakonannya sahaja terus memainkan peranan yg di beri dari sedikit dzat nya dia juga yg bersandiwara

4/18/17, 10:30 AM – Yusdeka Putra: Dia bersandiwara dengan Dzat-Nya

4/18/17, 10:31 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Macam kamu tahu pak deka & olive?

4/18/17, 10:31 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Dia saja yang mengenali Diri Nya

4/18/17, 10:32 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Macam mana kamu tahu tuti?

4/18/17, 10:32 AM – Efendy Yasin: Dia bersandiwara sendiri

4/18/17, 10:32 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Macam mana kamu tahu yasdur?

4/18/17, 10:33 AM – Dzulkhairi: Dari ilmu makrifat.. 🤔

4/18/17, 10:33 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kan udah dijawab “Hanya Dia sahaja yg Tahu”
Maka jgn diulang-ulang

4/18/17, 10:33 AM – Zaiton: Tentu pengelan bagi diri nya sendiri kerana hanya dia tunggal

4/18/17, 10:34 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kan udah dijawab “Hanya Dia sahaja yg Tahu”
Maka jgn diulang-ulang

4/18/17, 10:34 AM – Efendy Yasin: Dia beritahu kita apa yang Dia ingin kita tahu.

4/18/17, 10:34 AM – Dzulkhairi: Indoktrinasi?

4/18/17, 10:35 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Indoktrinasi pada siapa dzul?

4/18/17, 10:36 AM – Dzulkhairi: Err… Kita x wuj ud. Hehe 😅🙏🏼

4/18/17, 10:34 AM – Yusdeka Putra: Kita tahu hanya sebatas apa yang Dia ingin kita tahu.

4/18/17, 10:35 AM – Mbak Sri Puji Astuti: Tolong bantuannya Ayah. .

4/18/17, 10:35 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kan udah dijawab, ” Kita tidak wujud”. Jangan diulang-ulang

4/18/17, 10:35 AM – Yusdeka Putra: 🤕🤕. Hanya Dia yang menetapkan.

4/18/17, 10:41 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Kita tidak wujud (Tuti & Yasdur)
2. Hanya Dia yg Tahu (Yasdur & olive)

4/18/17, 10:42 AM – Dzulkhairi: Peristiwa itu tak wujud 🙈

4/18/17, 10:43 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Mana kamu tahu dzul? Adakah kamu mengatakan Allah swt bohong?

4/18/17, 10:44 AM – Dzulkhairi: Astaga 🙏🏼🙏🏼

4/18/17, 10:44 AM – Azmi: Hanya Dia sahaja yang bersandiwara

4/18/17, 10:44 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Mana kamu tahu Azmi?

4/18/17, 10:44 AM – Mbak Sri Puji Astuti: bila memberi jawapan berkenaan ayat itu tidak memberi penjelasan apa yg sebenarnya berlaku, karena tiada pengertian. Pintu pribadinya tertutup rapat

4/18/17, 10:45 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Itu kan dlm jwp 2 tuti

4/18/17, 10:45 AM – Mbak Sri Puji Astuti: 🙏🙏🙏🙏

4/18/17, 10:46 AM – Dzulkhairi: Kita tak nampak peristiwa itu berlaku

4/18/17, 10:47 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kita? Dzul

4/18/17, 10:47 AM – Dzulkhairi: Ops.. Sorii 🙏🏼

4/18/17, 10:46 AM – Azmi: Tidak tahu Ustadz sebab saya hanyalah Ciptaan yang tidak wujud🙏🙏🙏

4/18/17, 10:46 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Alhamdulillah, azmi kamu udah sekarang masuk gelangang

4/18/17, 10:47 AM – Azmi: Alhamdulillah Ustadz. Terima kasih menerima saya ke gelanggang ini.

4/18/17, 10:50 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kamu masuk sendiri azmi

4/18/17, 10:50 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Dulu kamu dlm gelanggang masih wujud

4/18/17, 10:53 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Bantuan: Kalau tidak wujud maka tidak boleh ber……

4/18/17, 10:53 AM – Afri Zain: Kata2

4/18/17, 10:53 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Arif benar

4/18/17, 10:55 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Kita tidak wujud (Tuti & Yasdur)
2. Hanya Dia yg Tahu (Yasdur & olive)
3. Tidak boleh berkata apapun (Arif)

4/18/17, 10:55 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Mahu dilanjutkan lagi?

4/18/17, 10:55 AM – Afri Zain: Ya

4/18/17, 10:55 AM – Sahry Ramadhan: mau ustad

4/18/17, 10:55 AM – Luli Alaydrus: Mauu

4/18/17, 10:59 AM – Rio : mau ustadz….. agak lambat sikit loadingnya, pasal masih masuk gelanggang, hihihi jadi bingung sikit

4/18/17, 11:00 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pertanyaan 3

Penerangan tentang makna ayat ini ialah ini adalah berkenaan orang yahudi yang pergi menangkap ikan pada hari yg terlarang iaitu hari sabtu. Kerana itu Allah swt murka dan menukarkan mereka menjadi kera.

Kenapa jawapan kalian tidak sama dengan penjelasan yang diberikan tentang ayat ini?

4/18/17, 11:02 AM – Rio : jawaban lihat dari belakang, penjelasan ayat lihat dari pintu depan supaya ada cerita

4/18/17, 11:02 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan “free & easy”

4/18/17, 11:03 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Rio benar

4/18/17, 11:03 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Kita lihat dari pintu belakang (Rio)

4/18/17, 11:04 AM – Dzulkhairi: Jawapan org awam vs. orang makrifat

4/18/17, 11:04 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Dzul benar

4/18/17, 11:07 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Kita lihat dari pintu belakang (Rio)
2. Kita udah makrifat (Dzul)

4/18/17, 11:05 AM – Afri Zain: Jwpan org yg berilmu dgn yg belum berilmu

4/18/17, 11:05 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Ilmu.apa.arif?

4/18/17, 11:06 AM – Afri Zain: Makrifat

4/18/17, 11:06 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kan udah dlm jwp 2

4/18/17, 11:07 AM – Zaiton: Mengetahui

4/18/17, 11:07 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Bagaimana kita mengetahui olive?

4/18/17, 11:09 AM – Zaiton: Bila sudah diberi ilmu dari allah melalui utaz maka apa yg di beritahu kita yakin dan melakukan nya 🙏

4/18/17, 11:10 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Ilmu apa itu?

4/18/17, 11:11 AM – Afri Zain: Pelajaran

4/18/17, 11:11 AM – Zaiton: Mangenal Allah dng sebenar-benar pengenalan insyaaAllah

4/18/17, 11:11 AM – Luli Alaydrus: Ilmu keredaaan

4/18/17, 11:12 AM – Samsiah: Ilmu makrifat.

4/18/17, 11:12 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Bukankah itu semua termasuk dalam ilmu makrifat dan.lanjutannya?

4/18/17, 11:13 AM – Samsiah: Iyya ustaz.✌

4/18/17, 11:13 AM – Sahry Ramadhan: Berbeda / tidak sama orang yang melihat dengan orang ya buta

4/18/17, 11:14 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Perjelaskan pak sahry

4/18/17, 11:14 AM – Syofian Husin: Kita ambil hikmat dari ayat2 itu, untuk menjalani hidup ini.

4/18/17, 11:14 AM – Afri Zain: Pengetahuan sedikit rahsia2 Allah yg tersembunyi

4/18/17, 11:14 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kurang tepat

4/18/17, 11:14 AM – Sahry Ramadhan: Orang yang mengetahui di beri kepahaman oleh Nya orang yang buta atau tidak mengetahui tidak diberi kapahaman.

4/18/17, 11:15 AM – Samsiah: Tidak sama dgn org yg mengetahi dgn org yg tidak mengetahui.

4/18/17, 11:15 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa ada perbezaan kefahaman?

4/18/17, 11:16 AM – Sahry Ramadhan: karena yang paham diberikan Nya rahmat, sedangkan yang belum paham berusaha mencari melalui pengetahuan sekelilingnya.

4/18/17, 11:16 AM – Rio : berbeda indoktrinasinya

4/18/17, 11:16 AM – Rio : ada yang diajarkan melihat lewat pintu depan, ada yang diajarkan untuk melihat lewat belakang. ada musa ada khidir. dua-dua tugasan masing-masing

4/18/17, 11:16 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Boleh diterima Rio

4/18/17, 11:18 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan:
1. Kita lihat dari pintu belakang (Rio)
2. Kita udah makrifat (Dzul)
3 . Indoktrinasi (Rio)

4/18/17, 11:26 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa jawapan kalian tidak sama dengan penjelasan yang diberikan tentang ayat ini? Kenapa tidak sama? Kalian jawab separuh pertanyaan! Lagi separuh?

4/18/17, 11:26 AM – Yusdeka Putra: Blank pak ustadz…👀👀

4/18/17, 11:31 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Ada dua orang tapi kamu jawab untuk satu orang sahaja.
Nanti rumusan saya akan terangkan pelajaran yg hendak disampaikan hari ini.

4/18/17, 11:33 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa jawapan kalian tidak sama dengan penjelasan yang diberikan tentang ayat ini? Kenapa tidak sama? Kalian jawab separuh pertanyaan! Lagi separuh?

4/18/17, 11:33 AM – Zaiton: Ayat ditujukan pada bani israel  tapi perintah kpd semua dan sampai bila2 hari kiamat

4/18/17, 11:34 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kenapa penjelasan kalian tidak sama dgn penjelasan yg diberikan? Apa bezanya

4/18/17, 11:49 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tengok soalan ” kenapa jawapan kalian tidak sama dengan penjelasan yg diberikan” Ada nampak 2 penjelasan, apa dia?

4/18/17, 11:59 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Orang yg memberi penjelasan – orang awam
Kalian yg beri penjelasan berbeza – siapa?

4/18/17, 12:00 PM – Yusdeka Putra: Orang makrifat

4/18/17, 12:00 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Alhamdulillah. Benar

4/18/17, 12:01 PM – Zaiton: Orng yg sudah ketahui ilmu maarifatullah

4/18/17, 12:02 PM – Yusdeka Putra: Aaaaaahhhh. Alhamdulillah

4/18/17, 12:02 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Orang makrifat:

1. Kita lihat dari pintu belakang (Rio)
2. Kita udah makrifat (Dzul)
3 . Indoktrinasi (Rio)

Orang awam:  Beri perbezaannya.

4/18/17, 12:03 PM – Yusdeka Putra: 1. Lihat dari pintu depan. 2. Buta

4/18/17, 12:03 PM – Azmi: Orang awam merasa kewujudan diri.

4/18/17, 12:04 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pak deka benar

4/18/17, 12:05 PM – Afri Zain: Pintu depan. Belum makrifat. Tidak berfikir

4/18/17, 12:06 PM – Zaiton: Orng awam masih terlihat ada nya diri ada keakuan tidak dapat menerima jika terjadi sesuatu yg tidak disukai

4/18/17, 12:07 PM – Yusdeka Putra: 1. Lihat dari pintu depan. 2. Buta 3. Memikirkan dan menetapkan 4. Suka bertanya kenapa

4/18/17, 12:08 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff:

Orang makrifat:

1. Kita lihat dari pintu belakang (Rio)
2. Kita udah makrifat (Dzul)
3 . Indoktrinasi (Rio)

Orang awam:
1. Lihat pintu depan (pak deka)
2. Buta (pak deka)
3. Masih wujud (yasdur)
4. Masih berfikir & menetapkan (yasdur)
5. Belum makrifat (arif)

4/18/17, 12:09 PM – Samsiah: Alhamdulillah. Makaseh ustaz.😊🌹🌹✌

4/18/17, 12:11 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Orang makrifat:

1. Kita lihat dari pintu belakang (Rio)
2. Kita udah makrifat (Dzul)
3 . Indoktrinasi (Rio)

Orang awam:
1. Lihat pintu depan (pak deka)
2. Buta (pak deka)
3. Masih wujud (azmi & yasdur)
4. Masih berfikir & menetapkan (yasdur)
5. Belum makrifat (arif)
6. Masih bertanya (pak deka)

4/18/17, 12:12 PM – Syofian Husin: Orang awam umumnya, masih berkutat pada soalan pahala, sorga, dan neraka,.

4/18/17, 12:13 PM – Mujiburrahman: Orang makrifat : berserah diri mengikut LM
Orang awam : masih ingat bsa ubah takdir

4/18/17, 12:18 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Orang makrifat:
1. Kita lihat dari pintu belakang (Rio)
2. Kita udah makrifat (Dzul)
3 . Indoktrinasi (Rio)

Orang awam:
1. Lihat pintu depan (pak deka)
2. Buta (pak deka)
3. Masih wujud (azmi & yasdur)
4. Masih berfikir & menetapkan (yasdur)
5. Belum makrifat (arif)
6. Masih bertanya dan menyalahkan (pak deka & olive)

4/18/17, 12:19 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Ada satu persamaan dgn orang makrifat

4/18/17, 12:21 PM – Zaiton: Apa pun tentu rahmat ku mendahului kemurkaan ku dan dia yg mengilhamkan ketaatan dan kefasikan kita dari awam dihidayahkan berjumpa ustaz lalu kita sekarang ahli maarifat shukur terima kasih ustaz redha dan menuggu aper yg mahu lagi dari nya tabarakallah
Akhir tentu orng awam masih lagi nafsu amarah untuk mencapai nafsu mutmainnah yg tentu ada takdir nya begitu baru ia ….mohon maaf 🙏🙏😍

4/18/17, 12:21 PM – Efendy Yasin: Sama2 ciptaanNya 😁

4/18/17, 12:21 PM – Achmad Madura: indoktrinasi

4/18/17, 12:22 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Achmad benar

4/18/17, 12:22 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Orang makrifat:

1. Kita lihat dari pintu belakang (Rio)
2. Kita udah makrifat (Dzul)
3 . Indoktrinasi (Rio)

Orang awam:
1. Lihat pintu depan (pak deka)
2. Buta (pak deka)
3. Masih wujud (azmi & yasdur)
4. Masih berfikir & menetapkan (yasdur)
5. Belum makrifat (arif)
6. Masih bertanya dan menyalahkan (pak deka & olive)
7. Diindoktrinasi (Achmad)

4/18/17, 12:26 PM – Syofian Husin: Alhamdulillah….

4/18/17, 12:27 PM – Zaiton: Alhamdulillah 🍀🌺🍀🌺🍀🌺

4/18/17, 12:28 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Insya-Allah sekarang mahu disampaikan perkara-perkara yg di perlu difahami dari pengajian hari ini.

4/18/17, 12:42 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Rumusan:

Pertama: Sangat berbeza penjelasan orang makrifat dengan orang awam berkenaan ayat itu.

Kedua: Jurang berbezaannya sangat luas ibarat orang celek [melihat] (makrifat) dengan orang buta.

Ketiga: Pandangan dan kefahaman orang makrifat sangat sukar difahami oleh orang awam.

Keempat: Bagi orang awam seperti ada satu tembuk yg menyekat mereka dari memhami orang makrifat.

Kelima: Walaupun kenyataan atau huruf yg digunakan sama tetapi kefahaman orang makrifat sangat jauh berbeza dengan orang awam seperti “Yang Zahir” & ” Dimana kamu memandang di situ Aku ada”, “Dia Melihat” dll.

Keenam: Orang makrifat sentiasa sedar tentang tiada kewujudannya justeru itu sentiasa berserah kpd Allah dan hidup seperti biasa mengikut LM. Orang awam akan berusaha seberapa daya yg mereka boleh kerana ingat mereka wujud dan boleh merubah nasib.

Ketujuh: Hidup orang makrifat berpolarkan –Berpolar makna [maksudnya] berpaut- Allah swt sahaja. Hidup orang awam banyak polarnya (tiang seri).
Setuju tak?

4/18/17, 1:06 PM – Afri Zain: Setuju

4/18/17, 1:06 PM – Samsiah: Setuju ustaz.🌹😊

4/18/17, 1:06 PM – Ifrikiya Gibran: setuju Ustadz

4/18/17, 1:10 PM – Masturah: Alhamdulillah.. Setuju ustaz

4/18/17, 1:10 PM – Ibrahim Hashim: Benar Ustaz, orang awam tebal ke”aku”an dan kerenahnya sebab wujud.
(Maaf hanya sempat meniliti kuliah dan perbincangan Ustaz…. Superb! )

References:

1.
Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya,  niscaya  sudah pasti ia mengenal bahawa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya. Imam Ghazali, Ihya Ulumiddin Bk. 7, 427 (1981).
2.
Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Terjemah QS Al-Hadid 57:3).
3.
Kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya ? [terjemah Q.S. al-An’âm/6: 32].
4.
Mengenai “pengertian hanya ada pada DIA”, baca kembali artikel berikut ini : http://yamasindonesia.org/qa-pengertian-yang-sejati-hanya-ada-pada-allah/.

Catatan: Artikel tanya jawab ini diperuntukkan bagi yang sudah memahami kajian Makrifatullah. Apabila ada diantara pembaca yang belum memahami, harap terlebih dahulu membaca SILABUS KAJIAN dan mengikuti dengan runut pembahasan satu per satu sejak awal.

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *