AWAL MULA CIPTAAN

Anakku, semasa Allah swt berfirman,”Kun!” SERENTAK dengan itu terjadi Loh Mahfuz dan walaupun ada Ruang dan Masa di dalamnya namun belum dimulaikannya (activate). Justeru, LM sangat mampat.

Anakku kerana Masa dan Ruang belum dimulaikan lagi justeru LM terjadi serentak dengan firman, “Kun!”.

Anakku, Al-Kalam makna Perkataan kerana itu Musa as digelar Kalamullah iaitu Allah swt berkata-kata dengannya.

Al-Kalam tidak bisa menjadi Awal ciptaan dari SUDUT PANDANGAN AHLI SUFI (bukan dari sudut Ahli Syariah) kerana:

1. Ini adalah fahaman Kristian:
“First, is the Word (Kalam). The Word is with God and the Word is (part of) God!”

2. Kalam bukan Awal ciptaan kerana Rasulullah saw bersabda,” Kaulah Dzat yg mendahulukan dan Dzat yg mengakhirkan”. Ini dikuatkan lagi dengan firmanNya bahawa semua akan binasa dan yg tinggal Dzat (ciptaan)Ku.

3. Kalam tidak bisa terjadi dahulu kerana yang menjadi Wajibul Wujud dan Hakikat segala ciptaan adalah Dzat. Kalau tidak sudah tentu disebalik atau Hakikat segala ciptaan adalah Kalam.

4. Kalau dikatakan Kalam adalah awal ciptaan bererti udah ada Masa. Kalau ngak ada Masa maka mana bisa diketahui sesuatu itu Awal. Justeru Masa itu Awal.

5. Kalau udah ada Awal maka ini menunjukan ada susunan atau Ruang. Justeru Ruang dan Masa menjadi awal ciptaan.

Kerana itu serentak dengan firman,”Kun!” terjadi-lah LM yg mampat kerana Masa dan Ruang belum dimulai (activate).

Awas anakku, kamu Ahli Sufi jangan terperangkap dengan jaringan penganut Kristian yg menyatakan Kalam itu Awal ciptaan.

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *