Q&A : MENGHIDUPKAN KEMBALI TASAWUF JALAN NABI-NABI

21/09/17 06.07.39: Ustadz Hussien Abd Latiff: Anakku, Rasulullah saw ada bersabda bahawa akan datang 100 tahun seorang yang membawa pembaruan pada agama.
Apakah natijah dari hadith ini kepada kita:


1. Saya dijemput berjumpa Rasulullah saw untuk disusun dan diperintah berdakwah tentang ilmu makrifat ini. Apa perlu saya mesti berjumpa dengan Rasulullah saw untuk mendapat perintah ini? Kerana banyak di dunia ini terutama pengikut-pengikut Tarikat mempercayai bahawa seseorang hanya boleh mengajar ilmu (makrifat) ini sekiranya dapat izin dari Rasulullah saw.


2. Benar setiap 100 tahun akan datang seseorang yg bawa pembaruan dalam pelbagai perkara dalam Syariah tetapi dalam Tasawuf, hanya 1000 tahun seorang. Yang penghabisan yg bawa pembaruan dalam Tasawuf ialah Imam Ghazali yg hidup dalam 400-500 hijriah.


3. Menghidupkan kembali Tasawuf Jalan Nabi-nabi yg menekan kepada Awaluddin Makrifatullah. Sesuai dengan pesanan Rasulullah saw kpd para sahabat bahawa apabila mereka berjumpa kaum yahudi pujuklah mereka beriman kepada Allah dan sesudah kenalkan mereka kepada Allah swt (makrifatullah) maka beritahu shalat 5 waktu itu wajib.


4. Pembaruan yg dibawa:
i. Menumpas fahaman bahawa untuk mengenal Allah swt:
a. Melalui Syariat, Tarikat, Hakikat dan Makrifat. Sekarang awaluddin makrifatullah.
b Memerlukan Mursyid atau Syeikh. Sekarang melalui Internet bisa.
c. Perlu zikir lisan, qalb dan sirr beribu-ribu kali dan bersuluk Sekarang perlu ingat tanpa berkira. Suluk digantikan dengan ROC.
d. Makna dzikr diperbetulkan iaitu ingat dan dzkirullah, maknanya ingat Allah swt.
e. Makna Hati di perbetulkan iaitu 3 serangkai Minda, Pendengaran dan Penglihatan. Yang mengingat adalah Minda. Juga menjelaskan bahawa bagaimana bila Hati bersatu dengan roh maka terjadilah jiwa. Serta menjelaskan Hati ini satu anggota yg bebas dari Jasad atau Roh. Sehubungan dengan ini, diterangkan lagi tentang wisata jiwa, kasyaf, mata ke3, keadaan semasa nazak, keadaan di alam bazakh. Menolak perlunya mursyid datang mengambil kita semasa nazak. Sesudah itu, membatalkan serta melepaskan anda dari segala macam pejanjian atau amalan yang dibuat oleh anda yg melanggar Syariah semasa tidak mengetahui yg benar melalui Sumpah Syariah.
f. Mengantikan amalan remeh yg disukai syaitan sesuai dengan sabda Rasulullah saw bahawa syaitan udah putus asa (mereka akan disembah oleh umat Islam) tetapi dalam.perkara-perkara yang dianggap remeh, ini mereka redha. Seperti:
i. Pergi ke makam-makam orang yg di anggap wali untuk.memohon sesuatu atau bernazar.
ii. Amalan dan fahaman WW atau Nur Muhammad.
iii. Amalan Rabitah.
iv. Amalan wasilah.
v. Amalan dan kefahaman 7 peringkat nafsu.
Yang (i), digantikan dengan NST.
Yang (ii), diperjelaskan penyelewangannya.
Yang (iii), digantikan dengan amalan dan kefahaman Dzikrullah iaitu ingat Allah swt yg tidak serupa dan tidak boleh diumpamakan. Yang (iv), digantikan dengan kefahaman Allah swt itu dekat dan memakbulkan doa maka hanya perlu pendekatan menerusi ingatan langsung kepadaNya iaitu Dzikrullah tanpa melalui sesuatu atau seseorang.
Yang ke (v), digantikan dengan amalan-amalan atau ibadah sunat.


Insya-Allah akan bersambung anakku.

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *