Q&A: LM: LAUH MAHFUDZ DAN PENCIPTAAN

3/21/17, 5:35 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff:

Anak: Ayah kata tadi bahawa Allah swt memasukkan langit dan bumi dalam enam masa dan mengikut sains 6 masa itu umur langit & bumi dan dikira [diperkirakan] mereka 12 biliun tahun dan sekarang udah 4.6 biliun tahun, benar ngak Ayahku!

Ayah: Benar, anakku.

Anak: Bererti, sebelum diberi umur langit & bumi dalam 6 masa, langit & bumi  udah ada?

Ayah: Benar anakku, Allah swt jadikan 7 lapis langit dalam 2 masa [1], bumi dalam 2 masa [2] serta kelengkapan langit & bumi 4 masa [3] sebelum diberi langit & bumi yg udah siap itu; umur 6 masa [4] atau 12 biliun tahun.

Jadi Allah menjadikan langit & bumi semuanya 8 masa atau dalam perkiraan sains 16 biliun tahun namun sains ( kerana tidak mendapat pertunjuk dari al Quran) hanya menyatakan di antara 14-16 biliun tahun. Ini yang tertulis dalam penulisan mereka “The Big Bang” atau Teori Ledakan Besar.

Anak: Oh, jadi Allah swt jadikan 7 lapis langit dan bumi dalam 8 masa atau mengikut sains 16 biliun tahun dan sesudah 7 lapis langit dan bumi udah siap diberi pula 7 lapis langit dan bumi umur enam masa iaitu mengikut sains 12 biliun tahun, benar ngak Ayah? 

Ayah: Benar anakku, cuma Ayah nak tanya apa bezanya “Kun” dan teori “Ledakan Besar”, harap anakku dapat menjawabnya.

3/21/17, 5:36 AM – Rio : Kun sejak awal mula blueprint LM [Lauh Mahfudz], tirai nur, arasy, air, sidratulmuntaha. Big bang tujuh lapis langit dan bumi

3/21/17, 5:41 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan Rio benar, syabas. Teori Big Bang udah diceritakan dalam surah Al-Anbiya di mana Allah swt berfirman bahawa Langit & bumi itu satu maka Allah swt pisahkan mereka [5].

3/22/17, 5:21 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Apa maksud firmanNya anakku bahawa Dia masukkan 7 lapis langit dan bumi dalam enam masa dan sesudah itu Dia bersemayam di atas ArasyNya.

3/22/17, 5:23 AM – Efendy Yasin: Dia memberi umur bumi dan langit dalam 6 masa dan Dia tidak ikut campur lagi

3/22/17, 5:23 AM – Syofian Husin: MaksudNya selepas Kun, semua telah tercatat di LM [Lauh Mahfudz]. Apakah begitu Ustadz…. N

3/22/17, 5:24 AM – Bang Agus: Ikut jawaban Yasdur. 😀

3/22/17, 5:25 AM – Syofian Husin: MaksudNya selepas Kun, semua telah tercatat di LM. Apakah begitu Ustadz…. N

3/22/17, 5:26 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Maksudnya sesudah diberi umur 6 masa kpd langit & bumi, Dia tidak masuk campur lagi kerana semua udah dalam LM [Lauh Mahfudz berjalan sesuai plan yang ditetapkan semenjak KUN]

3/22/17, 5:26 AM – Syofian Husin: Dan berlanjut seterusnya menurut LM [Lauh Mahfudz]…..

3/22/17, 5:27 AM – Syofian Husin: Oh… Alhamdulillah  terimakasih… 👍👍

3/22/17, 5:31 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Yang hendak diprihatin [diperhatikan] anak-anakku ialah arahan ke DzatNya bukan terus dari Allah tetapi dari LM [Lauh Mahfudz] yg di mana arahanNya udah termaktub semasa Dia firman,”Kun”.

Semua anak-anakku jelas tentang perkara ini?

3/22/17, 5:31 AM – Efendy Yasin: InsyaAllah jelas Ayah 🙏🏻

3/22/17, 5:32 AM – Masturah: In shaa Allah.. Ustaz.. TQ😊

3/22/17, 5:32 AM – Syofian Husin: Jelas ustadz…🙏🏻

3/22/17, 5:32 AM – Suharmono: Jelas Ayah🙏🏻

3/22/17, 5:33 AM – Suharjono: Salam Ustad,  in-syaa Allah jelas🙏🙏


[1] Penciptaan langit 2 masa : “Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”  (Q.S. Al-Fushilat : 12)

[2] Penciptaan bumi 2 masa : “Katakanlah: “Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam”.  (Q.S. Al-Fushilat : 9)

[3] kelengkapan dalam 4 masa : “Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.” (Q.S. Al-Fushilat : 10)

[4] Umur langit dan bumi 6 masa : “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa’at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?” (Q.S. Yunus : 3)

[5] Big-Bang : “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (Q.S. Al-Anbiya : 30)

Catatan:

Artikel tanya jawab ini diperuntukkan bagi yang sudah memahami kajian Makrifatullah. Apabila ada diantara pembaca yang belum memahami, harap terlebih dahulu membaca SILABUS KAJIAN dan mengikuti dengan runut pembahasan satu per satu sejak awal.

 

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *