Q&A: INDOKTRINASI ILAHI (5)

 4/12/17, 10:38 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Ayah: Anakku, apabila Allah swt firman “Kun” ada berapa penzahiran sebelum terjadi ciptaan(LM1) dan apakah penzahiran itu?

4/12/17, 10:39 PM – Bang Agus: Sedikit diri-Nya menjadi Dzat.

4/12/17, 10:40 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pertanyaannya ialah berapa penzahiran? Mas Agus

4/12/17, 10:41 PM – Badrol Sham: 1

4/12/17, 10:41 PM – Bang Agus: Satu penzahiran.

4/12/17, 10:41 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Apa penzahiran itu B Sham & Mas Agus?

4/12/17, 10:42 PM – Badrol Sham: Dzat yg sedikit

4/12/17, 10:42 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tidak tepat

4/12/17, 10:42 PM – Azri Acong: Dzat wajibul wujud

4/12/17, 10:42 PM – Bang Agus: Pada permulaan Allah saja yang ada, ketika berkehendak Allah firman pada sedikit dari Diri-Nya yg  menjadi Dzat.

4/12/17, 10:43 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tidak tepat

4/12/17, 10:45 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tolong jawab:
1. Berapa penzahiran sebelum ciptaan (LM1) tercipta.
2. Apa penzahiran itu?

4/12/17, 10:46 PM – Bang Agus: 1. 1, 2. Allah

4/12/17, 10:46 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tidak betul mas agus

4/12/17, 10:47 PM – Badrol Sham: 1…Kalam..

4/12/17, 10:47 PM – Shaiful M: 1. Tirai Nur, 2. Arasy, 3. Air, 4. Sidratul Muntaha

4/12/17, 10:48 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Shaiful bukan semua itu dalam LM?

4/12/17, 10:48 PM – Mohd Zainothman: Qudrat

4/12/17, 10:49 PM – Suharjono: 1. 1, 2. bekas yg menjadi dzatnya yg sedikit

4/12/17, 10:49 PM – Badrol Sham: Qalam..sbb Dia berkata2 pd DiriNya

4/12/17, 10:49 PM – Bang Agus: 1.1, 2. Sedikit Diri-Nya terdhohir disebut Dzat (unsur semua ciptaan)

4/12/17, 10:50 PM – Benny Brendy: 1…1, 2….dzat menjadi sifat

4/12/17, 10:50 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Semua jawapan tidak tepat

4/12/17, 10:50 PM – Bang Agus: Tolong dibantu Ustadz. 😀😀

4/12/17, 10:51 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Semua mahu dibantu?

4/12/17, 10:51 PM – Badrol Sham: Ia..tlg bantu ..

4/12/17, 10:51 PM – Suharjono : mahu

4/12/17, 10:53 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Lihat jawapan Mas Agus dan perhati ada berapa penzahiran sebelum ada ciptaan (LM):

“Pada permulaan Allah saja yang ada, ketika berkehendak Allah firman pada sedikit dari Diri-Nya yg  menjadi Dzat.”

4/12/17, 10:54 PM – Ummi Ct Khadijajh: Penzahiran dzat yg setitik

4/12/17, 10:55 PM – Shaiful M: Satu?

4/12/17, 10:56 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tengok lagi jawapan mas agus:

“Sedikit Diri-Nya terdhohir disebut Dzat (unsur semua ciptaan)”

4/12/17, 10:57 PM – Shaiful M: Satu …. DzatNya yg sedikit

4/12/17, 10:57 PM – Suharjono S, I: 1. 1,  2. dzat yg sedikit

4/12/17, 10:57 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Nampak berapa penzahiran sebelum semua ciptaan terjadi?

4/12/17, 10:57 PM – Bang Agus: 1.sedikit 2. Dzat

4/12/17, 10:57 PM – Ibrahim Hashim: Satu

4/12/17, 10:57 PM – Bang Agus: Sudah pening Ustadz. 😅😅😅

4/12/17, 10:58 PM – Suharjono : satu

4/12/17, 10:58 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Baik. Jawab ini dulu:
1. Semua ciptaan daripada apa?

4/12/17, 10:59 PM – Ibrahim Hashim: Satu penzahiran kecil sedilkit dari sebijik pasir.

4/12/17, 10:59 PM – Bang Agus: Dzat

4/12/17, 10:59 PM – Badrol Sham: Sedikit dzat..

4/12/17, 10:59 PM – Shaiful M: Daripada Dzat yang sedikit

4/12/17, 10:59 PM – Ibrahim Hashim: Satu penzahiran dzatnya yg kecil sedilkit dari sebijik pasir.

4/12/17, 11:00 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Sekarang jawab: Dzat terzahir dari apa?

4/12/17, 11:01 PM – Azri Acong: Dari DiriNya

4/12/17, 11:01 PM – Badrol Sham: Sedikit dr diriNya

4/12/17, 11:01 PM – Mohd Zainothman: Sedikit dari DzatNya?

4/12/17, 11:01 PM – Suharjono S, I: sedikit dr diriNya

4/12/17, 11:01 PM – Bang Agus: Sedikit Diri-Nya

4/12/17, 11:02 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Berapa penzahiran sebelum ciptaan (LM) terjadi?

4/12/17, 11:02 PM – Suharjono S, I: dua

4/12/17, 11:02 PM – Azmi: Bila Allah berfirman KUN sedikit diri dia yang menjadi Dzat dan dari Dzat ini menjadi semua CIPTAAN. Dua penzahiran

4/12/17, 11:02 PM – Suharjono S, I: sedikit diriNya n dzat

4/12/17, 11:03 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Sekarang tengok lagi jawapan mas agus, nampak 2 penzahiran

“Sedikit Diri-Nya terdhohir disebut Dzat (unsur semua ciptaan)”

4/12/17, 11:03 PM – Suharjono S, I: sedikit diriNya n Dzat

4/12/17, 11:04 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Dari jawapan itu, nampak tak:
1. Dzat terzahir dari apa?
2. Ciptaan zahir dari apa?

4/12/17, 11:04 PM – Badrol Sham: Nampak

4/12/17, 11:05 PM – Suharjono : 1. sedikit DiriNya  2. Dzat

4/12/17, 11:05 PM – Bang Agus: 1. Sedikit Diri-Nya 2. Dzat

4/12/17, 11:05 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Berapa penzahiran satu atau dua?

4/12/17, 11:05 PM – Suharjono : dua

4/12/17, 11:05 PM – Badrol Sham: 2

4/12/17, 11:11 PM – Zaiton: Dzat terzahir sedikit dari diri nya manakala ciptaan terzahir dari sedikit dari  dzat nya ustaz😜

4/12/17, 11:14 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawab soalan seterusnya:
1. Penzahiran pertama menjadi apa?
2. Penzahiran kedua menjadi apa?

4/12/17, 11:15 PM – Bang Agus: 1. Dzat 2.LM

4/12/17, 11:15 PM – Shaiful M: 1. Dzat 2. LM

4/12/17, 11:16 PM – Suharjono : 1. Dzat 2. LM

4/12/17, 11:16 PM – Ibrahim Hashim: 1.Dzat 2.LM

4/12/17, 11:17 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Adakah LM itu ciptaan keseluruhannya atau tidak?

4/12/17, 11:17 PM – Mohd Zainothman: Penzahiran kedua segala isi LM

4/12/17, 11:17 PM – Suharjono : keseluruhan ciptaan

4/12/17, 11:17 PM – Bang Agus: Ya . LM semua ciptaan didalam LM.

4/12/17, 11:18 PM – Mohd Zainothman: Serentak ustaz

4/12/17, 11:18 PM – Masturah: Keseluruhannya..

4/12/17, 11:19 PM – Suharjono : Ya LM keseluruhan ciptaan

4/12/17, 11:25 PM – Ibrahim Hashim: Faham Ustaz, hanya DiriNYA yg wujud. Ciptaan tak wujud

4/12/17, 11:26 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Ibarat seketul Ais dalam perut Lautan. Di luar Ais itu adalah air lautan bukan lautan kalau nak dikatakan Lautan ini termasuk air yg menjadi Ais itu juga.

4/12/17, 11:27 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Setuju semua LM=semua ciptaan?

4/12/17, 11:27 PM – Afri Zain: Setuju

4/12/17, 11:27 PM – Bang Agus: Setuju Ustadz. Lanjut.

4/12/17, 11:28 PM – Badrol Sham: Setuju…

4/12/17, 11:28 PM – Ibrahim Hashim: Yes LM=semua ciptaan

4/12/17, 11:28 PM – Musaredha Atsa: Setuju ustadz

4/12/17, 11:29 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Maka apabila Dia firman “Kun” serentak sedikit DirNya terzahir menjadi Dzat dan Dzat pula teezahir menjadi ciptaan (LM) Setuju?

4/12/17, 11:30 PM – Ibrahim Hashim: Setuju Ustaz

4/12/17, 11:30 PM – Suharjono : setuju

4/12/17, 11:30 PM – Bang Agus: Setuju Ustadz.

4/12/17, 11:30 PM – Mohd Zainothman: Sangat2 saya setuju.

4/12/17, 11:34 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: “Maka apabila Dia firman “Kun” serentak sedikit DiriNya terzahir menjadi Dzat dan Dzat pula terzahir menjadi ciptaan (LM)”

Kalian ada lihat indoktrinasi   berlaku? Apa dia dan bila ia berlaku?

4/12/17, 11:36 PM – Suharjono : Firman “Kun”

4/12/17, 11:36 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Apa benda tu pakHar?

4/12/17, 11:36 PM – Ibrahim Hashim: Bila Dia firman KUN, maka dzat yang menguasai segala ciptaan.

4/12/17, 11:37 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tidak jelas prof

4/12/17, 11:37 PM – Mohd Zainothman: Indokrinasi berlaku kpd LM apabila Allah.berfirman KUN

4/12/17, 11:37 PM – Ibrahim Hashim: Dzatnya yg halus meliputi segala ciptaan

4/12/17, 11:37 PM – Suharjono : indoktrinasi yaitu pada saat firman Kun

4/12/17, 11:37 PM – Azmi: Apa dia-indoktrinasi berlaku apabila Dzat terzahir menjadi ciptaan. Bila berlaku-Sejak Kun

4/12/17, 11:38 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Tidak faham apa kamu tulis Azmi?

4/12/17, 11:38 PM – Ibrahim Hashim: Dzatnya yang halus mematuhi segala arahanNYA

4/12/17, 11:38 PM – Bang Agus: Ada. Sedikit Diri-Nya terdhohir menjadi Dzat. Dzat terdhohir menjadi ciptaan. Indoktrinasi berlaku sejak KUN.

4/12/17, 11:39 PM – Afri Zain: Ingat LM adalah Pelan Induk yg sempurna walaupun apa yg terkandung di dalamnya mengikuti masa terjadinya. Maka indoktrinasi udah ada dalam LM walaupun terciptanya mengikut masa yg udah ditetapkan.

4/12/17, 11:40 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Arif dalam contoh yg saya beri apa indoktrinasinya?

4/12/17, 11:40 PM – Ibrahim Hashim: Yang di Indoktrinasi adalah dzatmya yang halus yang meluputi segala ciptaan.

4/12/17, 11:41 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Mas Agus apa indoktrinasinya?

4/12/17, 11:42 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Prof indoktrinasi is more to concept than action

4/12/17, 11:42 PM – Shaiful M: Indoktrinasinya adalah Ciptaan terzahir dari Dzat yg sedikit, Dzat terzahir dari DiriNya

4/12/17, 11:42 PM – Ibrahim Hashim: Setiap ciptaan tidak terlepas dari dzatnya yg halus yang telah di indoktrinasi. Ciptaan hanya patuh kepada kehendak dzat yg halus lagi meliputi.

4/12/17, 11:42 PM – Afri Zain: Segala dzat adalah ciptaanNya 😇😇

4/12/17, 11:45 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Arif, dzat adalah hakikat dan ciptaan adalah sifat.

4/12/17, 11:43 PM – Suharjono : indoktrinasinya yaitu sedikit diriNya terzahir menjadi Dzat n dzat terzahir menjadi LM

4/12/17, 11:44 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pak Har indoktrinasi adalah pada konsep bukan perbuatan

4/12/17, 11:44 PM – Bang Agus: Sedikit Diri-Nya terdhohir menjadi Dzat, Dzat terdhohir menjadi LM.
Semua itu berlaku tentu dari indoktrinasi. 😀⛑⛑

4/12/17, 11:46 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Mas Agus indoktrinasi adalah kpd konsep bukan perbuatan

4/12/17, 11:45 PM – Bang Agus: Firman KUN itu sendiri adalah indoktrinasi.

4/12/17, 11:48 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Benar Mas Agus tapi apa yg Dia indoktrinasi? Penzahiran adalah perbuatan bukan konsep

4/12/17, 11:48 PM – Suharjono : indoktrinasinya yaitu perintah kepada sedikit DiriNya menjadi Dzat n Dzat menjadi LM

4/12/17, 11:49 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Itu perbuatan pak Har bukan konsep

4/12/17, 11:49 PM – Bang Agus: Maaf Ustadz, apakah indoktrinasi bisa disebut sebagai bekal arahan dari pada ciptaan untuk berlakon?

4/12/17, 11:49 PM – Suharjono S, I: Oh maaf ustadz

4/12/17, 11:49 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Penzahiran adalah perbuatan

4/12/17, 11:50 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Mahu dibantu?

4/12/17, 11:50 PM – Ibu Elsy: Mau ustadz…

4/12/17, 11:50 PM – Suharjono S, I: mahu ustadz

4/12/17, 11:50 PM – Suharmono S, I: mahuuu

4/12/17, 11:55 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Contoh: Seorang muda datang ke rumah kamu mahu bekerja.
Kamu beri dia pakai kain dan baju singlet putih dan berkata kepadanya,” Dari saat ini kamu adalah hamba abadi ku!”

Adakah beri pakaian itu indoktrinasi atau perkataan itu indoktrinasi? Kenapa? Jawab anakku!

4/12/17, 11:56 PM – Shaiful M: Perkataan …. kerna pengertian ada pada perkataan itu

4/12/17, 11:57 PM – Ibrahim Hashim: Perkataan itu adalah indoktrinasi sbb 100% jadi hamba abdiku

4/12/17, 11:57 PM – Afri Zain: Perkataan

4/12/17, 11:57 PM – Bang Agus: Perkataan itulah indoktrinasi. Baju putih singlet dikenakan setelahnya.

4/12/17, 11:57 PM – Badrol Sham: Perkataan..

4/12/17, 11:57 PM – Suharjono : Perkataan..karena perkataan adalah semacam perintah

4/12/17, 11:58 PM – Mohd Zainothman: Perkataan itulah indokrinasi. Dan perintah itulah yg mau di pahsmi oleh peminta kerja itu.

4/12/17, 11:58 PM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Alhamdulillah, semua betul

4/13/17, 12:00 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: “Maka apabila Dia firman “Kun” serentak sedikit DiriNya terzahir menjadi Dzat dan Dzat pula terzahir menjadi ciptaan (LM)”

Di manakah indoktrinasiNya?

4/13/17, 12:00 AM – Asmady Kabisa: Siap satu pening lagi he he he he

4/13/17, 12:00 AM – Mohd Zainothman: Alhamdulillah baru rasa rengan sedikit kepala

4/13/17, 12:00 AM – Bang Agus: Di firman KUN.

4/13/17, 12:01 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kun bukan konsep seperti hamba abadi, mas agus

4/13/17, 12:00 AM – Samsul Bahri: Firman KUN

4/13/17, 12:00 AM – Ibrahim Hashim: Perkataan itu adalah indoktrinasi sbb 100% jadi hamba abdi. Bermakna 100% ikut arahan apa yg mesti dilakukan.

4/13/17, 12:01 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Apa arahan itu prof?

4/13/17, 12:02 AM – Shaiful M: Jadi pada “Kun”, indoktrinasinya ialah Dia yg Menciptakan maka Dia Maha Pencipta?

4/13/17, 12:03 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Shaiful that is the other side of the bridge what about this side of the bridge?

4/13/17, 12:03 AM – Bang Agus: Arahan kepada Dzat untuk menjadi unsur ke seluruh ciptaan.

4/13/17, 12:04 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Mas Agus hampir menjawab

4/13/17, 12:05 AM – Ibrahim Hashim: Perkataan itu adalah indoktrinasi sbb 100% jadi hamba abdi. Bermakna 100% ikut apa yg terkalong dileher  atau skrip yg mesti dilakukan.

4/13/17, 12:05 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Apa dia prof?

4/13/17, 12:06 AM – Shaiful M: Pada “Kun”, indoktrinasinya ialah Allah itu Tuhan, segala-galanya yg lain adalah CiptaanNya.

4/13/17, 12:08 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Itu benar shaiful. Indoktrinasinya ialah kesemua yg terzahir daripada dzat mesti jadi ciptaan, tiada pilihan. Setuju?

4/13/17, 12:08 AM – Asmady Kabisa: Setuju

4/13/17, 12:08 AM – Afri Zain: Setuju

4/13/17, 12:08 AM – Badrol Sham: Setuju

4/13/17, 12:08 AM – Bang Agus: Setuju Ustadz.

4/13/17, 12:08 AM – Shaiful M: Setuju

4/13/17, 12:12 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Maka indoktrinasinya bahawa Dia-lah Tuhan dan kita adalah hamba (ciptaan) Nya bermula:

1. Apabila Dia firman “Kun”, atau
2. Bila dia firman “Bukankah Aku Tuhanmu”2.

Apa pandanganmu anakku?

4/13/17, 12:12 AM – Asmady Kabisa: Kun

4/13/17, 12:13 AM – Bang Agus: 2. Bila Dia firman ” Bukankah Aku Tuhanmu”.

4/13/17, 12:13 AM – Badrol Sham: Bila dia firman”kukankah Aku tuhanmu

4/13/17, 12:13 AM – Suharjono S, I: 2.

4/13/17, 12:14 AM – Shaiful M: No. 2

4/13/17, 12:14 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Harap beri penjelasan

4/13/17, 12:14 AM – Suharjono S, I: Bila Dia firman: Bukankah Aku Tuhanmu

4/13/17, 12:15 AM – Ibrahim Hashim: Itu janji ciptaan… Subhanallahi

4/13/17, 12:15 AM – Shaiful M: Kalau
1. Itu messageNya ialah Dzat menjadi Ciptaan menurut perintahNya
2. Pengenalan kepada hamba akan Tuhannya

4/13/17, 12:15 AM – Ibrahim Hashim: Itu dia Indoktrinasi Ustaz

4/13/17, 12:15 AM – Suharjono S, I: Dg penegasan bhw Dia adalah Tuhan kita n kita adalah ciptaanNya maka tak ada pilihan

4/13/17, 12:15 AM – Bang Agus: Karena ini menyangkut kita sebagai hamba dan Dia Tuhan kita. Jadi indiktrinasi sebagai hamba bermula sejak itu.

4/13/17, 12:18 AM – Mohd Zainothman: Maka barulah Dia berfirman KUN.

4/13/17, 12:18 AM – Badrol Sham: Dia berfirman..tidak Ku jdkan jin dan manusia melainkan utk beribadah kpd Ku..penjelasan “Bukankah Aku Tuhanmu”

4/13/17, 12:19 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Mana dulu b. Sham?

4/13/17, 12:20 AM – Badrol Sham: Bukankah aku Tuhanmu

4/13/17, 12:22 AM – Suharjono : Penegasan siapa Tuhan n siapa hamba sehingga hamba harus mengikut tuannya shg tak ada pilihan

4/13/17, 12:22 AM – Ibrahim Hashim: Betul tu pak Har

4/13/17, 12:23 AM – Bang Agus: Indoktrinasi sebagai hamba,  bermula ketika roh kita di alam azali. Sebelum itu kita tidak ada.

4/13/17, 12:23 AM – Ibrahim Hashim: Ikrar Janji setiap ciptaan

4/13/17, 12:23 AM – Mohd Zainothman: Bagaimana kalau saya.katakan bahawa Allah meminta penyaksian hamba Nya terhadap ketuhananNya.

4/13/17, 12:24 AM – Shaiful M: Setuju.

4/13/17, 12:24 AM – Ibrahim Hashim: Setuju

4/13/17, 12:30 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Contoh: Banyak hamba-hamba kulit hitam bekerja di ladang kapas.
Hari ini akan datang pertamakali Tuan ladang itu. Dan hari itu jugalah pertamakali hamba-hamba yg bekerja diladang itu dikenalkan kpd Tuan ladang itu. Hari itu, mereka akan mengambil ikrar untuk taat setia kepada Tuan ladang itu.

Pertanyaan:
1. Hamba-hamba itu menjadi hamba sebelum atau sesudah dikenalkan kpd Tuan Ladang itu?
2. Ada perbezaan taraf mereka sebagai hamba sesudah dikenalkan kpd Tuan ladang itu dan sesudah mereka berikrar untuk taat setia kpd Tuan ladang itu?

4/13/17, 12:33 AM – Suharjono S, I: 1. Sesudah dikenalkan  2. Ada

4/13/17, 12:33 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Pertanyaan:
1. Bilakah ciptaan diindoktrinat menjadi ciptaan?
2. Bukankah seluruh LM itu ciptaan seperti kalian persetujui maka bagaimana kita tiada dalam LM.

4/13/17, 12:33 AM – Ibrahim Hashim: 1. Sesudah dikenal kpd tuan 2.sahlah mereka di indoktrinasi sebagai hamba dan tiada pilihan ikut segala nya

4/13/17, 12:34 AM – Badrol Sham: 1.Menjadi hamba sblm dikenalkan pd tn ladang 2 taraf mereka menjadi org2 tn ladang selepas di perkenalkan

4/13/17, 12:34 AM – Azmi: 1. Sebelum 2.taraf tetap sama iaitu tetap hamba

4/13/17, 12:34 AM – Badrol Sham: 😇😇😇

4/13/17, 12:35 AM – Bang Agus: 1. Sebelum dikenalkan pun sudah menjadi hamba. Karena sdh bekerja di ladang milik Tuan Ladang. 2. Sesudah dikenalkan hamba menjadi tahu bekerja pada siapa. Sesudah dikenalkan dan berikrar taat setia tentu ada imabalan dan gaji.

4/13/17, 12:35 AM – Shaiful M: 1. Menjadi hamba sebelum dikenalkan 2. Tiada perubahan taraf. Pertemuan itu hanya suatu pengenalan

4/13/17, 12:36 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: 1. Sebelum dikenalkan mereka kpd Tuan ladang itu, mereka hamba atau boss? Kalau pembantu rumah kamu sebelum dikenalkan kpd mu maka dia yg berada di dalam rumah kamu (di hantar oleh Maid Agency), mereka bukan pembantu rumah tetapi tetamu.kamu?

4/13/17, 12:39 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Jawapan Shaiful benar

4/13/17, 12:40 AM – Ibrahim Hashim: Alhamdulillah Ustaz, well done Shaiful.

4/13/17, 12:40 AM – Shaiful M: Maaf ustaz … cuma pemahaman saya saat peristiwa Alastu Birabbikum itu saya pikirkan kita dalam fasa roh baru muncul/terzahir menjadi roh menurut ketentuan masa LM. Jadi indoktrin perhubungan hamba-Tuhan baru terhasil saat pengenalan.

4/13/17, 12:40 AM – Ibrahim Hashim: Saya pun aggap begitu mulanya

4/13/17, 12:41 AM – Badrol Sham: 👍👌saipol…setuju

4/13/17, 12:42 AM – Shaiful M: Mohon diperbetulkan pemahaman saya ustaz

4/13/17, 12:43 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Maka jawab pertanyaan ini:
1. Bilakah ciptaan diindoktrinat menjadi ciptaan?
2. Bukankah seluruh LM itu ciptaan seperti kalian persetujui maka kita udah ada dalam LM sebelum firman “Bukankah Aku Tuhanmu”2 atau selepas firman itu?

4/13/17, 12:44 AM – Ibrahim Hashim: Betul, udah ada dalam LM Ustaz. Lebih awal dari pengenalan.

4/13/17, 12:45 AM – Ibrahim Hashim: Kun dahulu, baru “Alastu..”

4/13/17, 12:46 AM – Azmi: 1. Sejak Kun 2. Sebelum firman

4/13/17, 12:47 AM – Badrol Sham: 1..Kun. 2..sblm firman..

4/13/17, 12:48 AM – Bang Agus: 1. Sejak Kun 2. Sebelum firman sudah ada tapi masih dalam plan. Blm terdhohir sebagai hamba.

4/13/17, 12:53 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Alhamdulillah, kita udah diindoktrinat menjadi ciptaan apabila Dia firman “Kun”.

Kita sebagai ciptaan hanya dikenalkan kpd Tuhan kita apabila Dia berfirman,”Bukankah Aku, Tuhanmu?”2 pengenalan seorang hamba ciptaanNya kpd Allah, TuhanNya. Faham anakku?

Dan firman yg Dia tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk.menyembahNya3 ini adalah dahulu kerana inilah sebab utama kita dan jin diciptakan dan firman “Bukankah Aku, Tuhanmu”2 ini datang kemudian. Faham B Sham.

4/13/17, 12:53 AM – Ibrahim Hashim: Alhamdulillah faham Ustaz.

4/13/17, 12:54 AM – Suharjono S, I: Alhamdulillah faham ustadz

4/13/17, 12:55 AM – Badrol Sham: Alhamdulillah..fhm.. ayah.

4/13/17, 12:57 AM – Ibu Elsy: Alhamdulillah… terima kasih ustadz…In syaa Allah paham…

4/13/17, 12:58 AM – Azmi: InsyaAllah faham Ustadz….Ribuan terima kasih

4/13/17, 12:58 AM – Taufiqurrahman: Alhamdulillah faham ayah

4/13/17, 12:59 AM – Bang Agus: Alhamdulillah. InsyaAllah bisa difahami Ustadz. Urutan firman.

4/13/17, 1:01 AM – Ibrahim Hashim: Alhamdulillah, urutannya: 1. Sudah diindoktrinat menjadi ciptaan apabila Dia firman “Kun”.  2. Berfirman yg Dia tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah NYA ini adalah dahulu kerana inilah sebab utama kita dan jin diciptakan. 3. Baru firman “Bukankah Aku, Tuhanmu” ini datang kemudian. Kita sebagai ciptaan hanya dikenalkan kpd Tuhan kita apabila Dia berfirman, “Bukankah Aku, Tuhanmu?” sebagai pengenalan.

4/13/17, 1:01 AM – Taufiqurrahman: 🙏🏻🙏🏻 Alhamdulillah

4/13/17, 1:02 AM – Ibrahim Hashim: Begitu Ustaz urutannya. Alhamdulillah

4/13/17, 1:02 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: prof mana penzahiran, udah lupa?

4/13/17, 1:04 AM – Ibrahim Hashim: Maaf Ustaz, penzahiran, selepas Kun Ustaz?

4/13/17, 1:04 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Serentak

4/13/17, 1:04 AM – Ibrahim Hashim: Kun dan LM ye Ustaz

4/13/17, 1:06 AM – Shaiful M: Alhamdulillah…. paham sudah sequence nya

4/13/17, 1:06 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Kun > sedikit DiriNya> Dzat> ciptaan (LM)

4/13/17, 1:07 AM – Taufiqurrahman: Terimakasih ayah

4/13/17, 1:07 AM – Ibrahim Hashim: Faham Ustaz, Alhamdulillah

4/13/17, 1:07 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: 2 penzahiran

4/13/17, 1:10 AM – Bang Agus: Tekhnikal baru belajar Quran. Urutan firman.

4/13/17, 1:11 AM – Ibrahim Hashim: Alhamdulillah, urutannya: 1. Sudah diindoktrinat menjadi ciptaan apabila Dia firman “Kun”, maka sedikit DiriNya terzahir menjadi Dzat dan  terzahir ciptaan (Loh Mahfuz). 2. Berfirman yg Dia tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah NYA3 ini adalah dahulu kerana inilah sebab utama kita dan jin diciptakan. 3. Baru firman “Bukankah Aku, Tuhanmu”2 ini datang kemudian. Kita sebagai ciptaan hanya dikenalkan kpd Tuhan kita apabila Dia berfirman, “Bukankah Aku, Tuhanmu?” sebagai pengenalan.

4/13/17, 1:29 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Prof, 1. sedkit DiriNya terzahir menjadi Dzat. 2. Dzat terzahir menjadi ciptaan  ie Minda, Roh, Nyawa & Jasad (yg boleh dilihat atau tidak). Perhati betul-betul prof. Di sebalik Minda, Roh, Jasad & Nyawa ada Dzat. Di sebalik Dzat ada apa?

4/13/17, 1:30 AM – Bang Agus: Sedikit Diri-Nya.

4/13/17, 1:30 AM – Ibrahim Hashim: Betul DiriNYA

4/13/17, 1:31 AM – Ibrahim Hashim: Sedikit DiriNYA Ustaz

4/13/17, 1:32 AM – Taufiqurrahman: Sedikit Diri-Nya.😭😭

4/13/17, 1:34 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Maka ini jawapannya disebalik Dzat itu adalah sedikit dari DiriNya. Dzat tidak mempunyai roh

4/13/17, 1:34 AM – Ibrahim Hashim: Faham Ustaz, Alhamdulillah

4/13/17, 1:34 AM – Taufiqurrahman: Alhamdulillah tambah faham

4/13/17, 1:34 AM – Bang Agus: Roh pun datang dari pada Dzat. Betul begitu Ustadz?

4/13/17, 1:35 AM – Efendy Yasin: Karena dzat sebagai wajibul wujud

4/13/17, 1:36 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Benar Yasdur

4/13/17, 1:36 AM – Taufiqurrahman: Subhanallah

4/13/17, 1:37 AM – Badrol Sham: Alhamdulillah..fhm..

4/13/17, 1:37 AM – Mohd Zainothman: Faham ustaz. Tkasih.

4/13/17, 1:37 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Disebalik dzat itu adalah DiriNya yg sedikit. Maksudnya sedikit dari DiriNya

4/13/17, 1:39 AM – Benny Brendy : Alhamdulillah ..sedikit dari DiriNya

4/13/17, 1:39 AM – Ibrahim Hashim: Alhamdulillah tambah faham Ustaz. Terima kasih banyak

4/13/17, 1:42 AM – Badrol Sham: Qiasnya..yg sedikit itu ibarat tahi lalat di tubuh kita..utk kefhman sy utz. Blh ke begini..

4/13/17, 1:44 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Itu udah besar, b sham. Pakai sahaja yg udah diqiaskan oleh Nabi Isa as 4

4/13/17, 1:48 AM – Badrol Sham: Alhamdulillah…trima kasih utz..

4/13/17, 1:48 AM – Shaiful M: Then Jesus said: ‘As God lives, in whose presence my  soul stands, the universe  before God is small as a grain of sand …

4/13/17, 1:48 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Benar Shaiful. Bila hang dah mulai speaking?

4/13/17, 1:49 AM – Mohd Zainothman: Bagaimana yg di katakan tidak bercerai sifat dan zat.

4/13/17, 1:49 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Sifat dgn dzat bukan Allah swt

4/13/17, 1:49 AM – Shaiful M: 😆 botol kosong punya hal kut … 😂

4/13/17, 1:50 AM – Mohd Zainothman: Tapi zat itu dtg dri Allah.

4/13/17, 1:51 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Sebiji pasir dari padang pasir bukanlah padang pasir, pak zain

4/13/17, 1:52 AM – Benny Brendy: Setitik air dari lautan

4/13/17, 1:52 AM – Ustadz Hussien Abd Latiff: Benar benny

4/13/17, 1:53 AM – Benny Brendy: Lautan yang tak bertepi….tak tau berapa luas lautan


References:

1.
LM : Lauh Mahfudz.
2.
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”, ﴾ Terjemah QS Al A’raf:172 ﴿.
3.
“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Terjemah QS. Adz-Dzariyaat [51]: 56).
4.
Segala sesuatu tidaklah sebesar daripada sebutir pasir kepada Tuhan.  Di akhirat kelak kamu akan melihat Tuhan seperti kamu tahu setitik air masin itu datangnya dari lautan.  Gospel of Barnabas 132 (?).

Catatan: Artikel tanya jawab ini diperuntukkan bagi yang sudah memahami kajian Makrifatullah. Apabila ada diantara pembaca yang belum memahami, harap terlebih dahulu membaca SILABUS KAJIAN dan mengikuti dengan runut pembahasan satu per satu sejak awal.

Artikel Terkait:

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *