MAKRIFATULLAH (MENGENAL ALLAH SWT) 7

11.              Kerana DzatNya adalah Yang Zahir dan Batin kesemua ciptaan (termasuk ruang dan masa) maka kesemua lakonan ciptaan sebenarnya adalah lakuanDzatNya.

Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka, akan tetapi bukan  kamu yang melempar ketika kamu melempar tetapi Allah yang melempar: Al Anfaal (8):17.

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami  angkut mereka di daratan dan di lautan: Al Israa (17):70.

Tidakkah kamu melihat Allah mengerak awan: Al Israa (17):70.

12.              Kalau DzatNya adalah Yang Zahir dan Batin kesemua ciptaan (termasuk ruang dan masa) dan kesemua lakonan ciptaan sebenarnya adalah lakuan DzatNya maka dari sudut pandangan mereka yang sudah bermakrifatullah, kewujudan ciptaan tidak wujud. Prof. Muhammad Ramadhan Al Buti ada berkata:

Sifat wujud ini tidak lain selain Dzat-Nya: Muhammad Said Ramadhan Al Buti, Keyakinan Hakiki, 110(1996).

Imam Ghazali berkata:

Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya niscaya sudah pasti ia mengenal bahawa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya: Imam Ghazali, Ihya Ulumiddin Bk. 7, 427 (1981).

Rasulullah (saw) bersetuju dengan syair Labid yang berbunyi:

Sesungguhnya segala sesuatu selain daripada Allah, adalah bathil: Ibnu Taymiyyah, Fiqh Tasawwuf, 341 (2005).

Allah swt berfirman yang bermaksud:

Dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali: Mariam (19):9.

Kepunyaan Allahlah semua yang ada di langit dan di bumi: Ali Imran (3):109, 129; Al Baqarah (2):255; 284.

13.              Kerana DzatNya adalah batin kesemua ciptaan maka in juga bererti DzatNya adalah hakikat kepada kesemua ciptaan.

Akhirnya tentu bertemulah dengan hakikat. Mulanya tercapailah kasyaf iaitu terbuka rahsia yang senantiasa menyelubungi di antara kita dengan Dia. Terhindarlah hijab, iaitu dinding. Dinding tebal yang memisahkan di antara kita dengan Dia. Hamka, Perkembangan Tasauf Dari Abad Ke Abad, 113 (1976)

BENTUK HAKIKAT MAKRIFAT
1. Belanga Lumpur Paya
2. Kertas Kayu Pokok
3. Cawan Kaca Pasir
4. Selipar Getah Pokok getah

Sesudah kita kenal hakikat kesemua ciptaan adalah Dzat justeru itu, kita pun tahu Dzat itu datang daripada Allah swt dengan ini, kita sudah mencapai Makrifatullah.

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Asy Syuura (42):53.

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Adz Dzariyat (51):20.

BENTUK HAKIKAT MAKRIFAT
Ciptaan Dzat Allah SWT

KENAL DIRI KENALLAH ALLAH (swt)”

DARIPADA HAKIKAT KEPADA MAKRIFAT”

Prof. H. Aboebakar Atjeh juga berpendapat pengetahuan tentang Hakikat dapat membuat seseorang itu memakrifatkan Allah swt. Beliau berkata:

Hakikat membuka kesempatan bagaimana saling mencapai maksudnya iaitu mengenal Allah. Hj. Aboebakar  Aceh, Pengantar Ilmu Hakikat & Makrifat, 72-73 (1992).

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

6 Responses

  1. Yunar Rachman says:

    Alhamdulillah sampe disini terang sudah pembahasan ttg makrifatullah, syukron

  2. ada artikel tentang Sejarah Islami ga hehe saya suka dengan sejarah soalnya 😀

  3. HAKIYEM says:

    Tiket ke syurga akhirat boleh ditempah didunia lagi. Tiket syurga dunia mungkin 1juta ringgit dan masih boleh dibeli oleh orang berduit.Tetapi tiketnya syurga akhirat sangat mahal-memerlukan pengorbanan harta, keluarga, wang ringgit dan nyawa sendiri-kejalan Allah. Ini perlu dilakukan hingga ke liang lahat-mampu?. Itulah pengorbanan para rasul dan ambiak Allah sehingga mereka digelar AHLI SYURGA.

  4. gunawan says:

    Klo blajar makrifatullah.. Pengrrtian Antalmautkoblalmaut… Maksdnya apa y,pnjlasannya.?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *