LAUH MAHFUDZ 9

Oleh Ust. Hj. Hussien Bin Abdul Latiff,  judul asli (Sesudah Makrifatullah, Loh Mahfudz)

 

1.              PENDERHAKAAN IBLIS

Walaupun Allah swt  tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahNya tetapi Dia berkehendakkan manusia menjadi khalifahNya. Kerana itu, Allah swt memerintahkan Malaikat semua, termasuk Iblis dan sekutu-sekutunya yang pada masa itu tergolong dalam golongan malaikat walaupun dibuat daripada api, sujud menghormati Adam seorang manusia. Maka Iblis dan sekutu-sekutunya enggan membuat demikian.

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. [1]

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. [2]

Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat: Tunduklah (beri hormat) kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis[3]

Dengan berbuat demikian, Iblis dan sekutu-sekutu-nya telah dengan tidak secara langsung menderhaka dan menghina Allah swt. Seolah-olah keputusan Allah swt itu tidak bijaksana langsung. Mereka berkelakuan sombong dan bongkak kepada Allah swt Yang Maha Suci lagi Maha Bijaksana.

Mereka sujud melainkan iblis; dia adalah berasal dari golongan jin, lalu dia menderhaka terhadap perintah Tuhannya.[4]

Iblis menjawab: Aku lebih baik daripada Adam, Engkau (wahai Tuhan) jadikan daku dari api sedang dia Engkau jadikan dari tanah.[5]

Iblis menjawab: Aku tidak patut sujud kepada manusia yang Engkau jadikan dia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya.[6]

Dia berkata: Patutkah aku sujud kepada (makhluk) yang Engkau jadikan dari tanah (yang di adun)?[7]

Iblis menjawab: Aku lebih baik daripadanya; Engkau (wahai Tuhanku) ciptakan daku dari api, sedang dia Engkau ciptakan dari tanah.[8]

Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?.[9]

Dia (Iblis) berlaku sombong takbur.[10]

2.              RAHMAT DAN KETETAPAN ALLAH swt.

Kalau tidak kerana ketetapan dan rahmat Allah swt yang sudah ada sebelum penderhakaan Iblis maka sudah tentu akan datang kemusnahan.

Rahmat-Ku (Allah) mendahului kemurkaan-nya.[11]

Kalau tidaklah kerana karunia dan rahmat Allah kepada kamu tentulah kamu mengikut syaitan kecuali sebahagian daripada kamu.[12]

Kalau tidaklah kerana sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah binasa.[13]

Kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.[14]

3.              ALLAH swt MAHA BIJAKSANA

Kerana KebijaksanaanNya, Allah swt sudah mengetahui akan penderhakaan Iblis dan sudahpun menyiapkan rencanaNya untuk membatasi masalah ini. RencanaNya menjadi sunnatullah yang sudah berjalan sebelum penderhakaan Iblis dan akan terus berjalan tanpa ada berubahan.

Dan tiadalah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan.[15]

Sesungguhnya rencana-Ku amatlah teguh.[16]

Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkanNya. [17]

Untuk tiap-tiap berita ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui.[18]

Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah.[19]

Engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang penukaran bagi perjalanan “Sunnatullah” itu.[20]

Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya.[21]

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.[22]

4.              RENCANA ILAHI

Pandangan Rasulullah (saw) tidaklah jauh mana berbandingkan dengan Kebijaksanaan Allah swt. Dengan itu baginda tidak dapat menjangkau akan rancangan Allah swt untuk masa hadapan. Kerana itulah baginda merasa hiba apabila mendapati banyak lagi yang belum beriman kepada Allah swt.

Dan jika perbuatan mereka berpaling (daripada menerima apa yang engkau bawa wahai Muhammad) terasa amat berat kepadamu; maka sekiranya engkau sanggup mencari satu lubang di bumi (untuk menembusi ke bawahnya) atau satu tangga untuk naik ke langit, supaya engkau dapat bawakan mukjizat kepada mereka, (cubalah lakukan jika engkau sanggup) dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah Dia himpunkan mereka atas hidayat petunjuk. (Tetapi Allah tidak menghendakinya), oleh itu janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang jahil. [23]

Kemudian jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperolehi petunjuk dan jika mereka berpaling (tidak mahu menerima Islam), maka sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan dan (ingatlah), Allah sentiasa Melihat sekalian hambaNya. [24]

Dan kalau Allah menghendaki, nescaya mereka tidak mempersekutukanNya dan Kami tidak menjadikan engkau (wahai Muhammad) penjaga dan pengawal mereka dan engkau pula bukanlah wakil yang menguruskan hal-hal mereka (kerana semuanya itu terserah kepada Allah semata-mata). [25]

Tidak seorang di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah.[26]

Pada sisi Allah-lah kunci-kunci yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia.[27]

Dan sekiranya aku (Muhammad) mengetahui yang ghaib tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan.[28]

Rancangan Allah swt yang sudah ada sebelum Iblis menderhaka adalah seperti berikut:

i.              Menciptakan Roh Rasulullah (saw) enam puluh ribu tahun (60,000) sebelum ciptaan dalam 6 masa dijadikan. Roh Rasulullah (saw) diletakkan di tempat yang indah.

Tuhan telah menciptakan roh pesuruh-Nya sebelum menciptakan yang lain. [29]

Rohnya telah Ku letakkan dalam suatu tempat yang istimewa selama 60 ribu tahun sebelum Aku menciptakan yang lain.” [30]

Tuhan telah menciptakan roh pesuruh-Nya 60 ribu tahun sebelum menciptakan yang lain.[31]

Tuhan berkata, “Tunggu Muhammad, keranamu aku menciptakan syurga, dunia, pelbagai bentuk ciptaan.[32]

ii.              Untuknya, Allah swt menciptakan lain-lain ciptaan dalam enam fasa.

Untuknya aku ciptakan semua yang ada ini.[33]

Untuknya Tuhan menciptakan yang lain.[34]

Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa. [35]

Setelah Adam dijadikan maka yang pertama-tama dia melihat ialah tulisan di udara, “Tiada tuhan melainkan Tuhan Yang Satu dan Muhammad adalah pesuruh Tuhan (Rasulullah [saw]).” Maka Adam bertanya, “Muhammad pesuruh Tuhan (Rasulullah [saw]), adakah manusia lain selain daripada aku?” Tuhan menjawab, “Nama (Muhammad) yang engkau lihat adalah anakmu yang akan datang di masa hadapan dan dia akan menjadi pesuruh-Ku.[36]

iii.              Kerananya juga Allah swt sudah memilih Orang-orangNya ataupun Orang-Orang Allah swt. Nama-nama mereka sudah dilakarkan di dalam sebuah kitab dan kitab ini akan diberi kepada Rasulullah (saw) di Hari Kemudian. Orang-Orang Allah swt termasuk Nabi-Nabi dan Wali-WaliNya. Mereka semua mempunyai tanda-tanda (mohor) Rasulullah (saw).

Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah.[37]

Kerana dialah, kami semua dipilih menjadi nabi. [38]

Tuhan akan memberi kepada Rasulullah (Muhammad) sebuah buku yang tertulis kesemua nama-nama orang-orang pilihanNya. [39]

Tuhan akan (menyuruh) buka buku itu yang berada di tangan Rasulullah dan Rasulullah akan membacanya memanggil nama-nama kesemua malaikat, nabi-nabi dan kesemua orang pilihan Tuhan dan dahi mereka kesemua ada tanda mohor Rasulullah dan mereka kesemuanya dituliskan sebagai ahli syurga. [40]

[1] Adz Dzariyaat (51):56; Al Qusyairy An Naisabury, Risatul Qusyairiyah, 8 (1997).

[2] Al Baqarah (2):30

[3] Al Baqarah (2):34

[4] Al Kahfi (18):50.

[5] Al A’raaf (7):12

[6] Al Hijr (15):33

[7] Al Israa (17):61

[8] Saad (38):76

[9] Al Baqarah (2):30

[10] Saad (38):74

[11] Terjemahan Sahih Muslinm Bk.4, 685 (1994)

[12] An Nisa (4);83

[13] Asy Syuraa (42):14; Al Anfal (18):68; Yunos (10):19

[14] Al Ahzab (33):62.

[15] Shad (38):27

[16] Al A’raaf (7):183

[17] Al Hajj (22):18

[18] Al Anaam (6):67.

[19] Al Fath (48):23.

[20] Fathir (35):43

[21] Al An’aam (6);134; Al Mukmin (40):55; Luqman (31);33

[22] Yasin (36):40

[23] An An’aam (6):35

[24] Ali Imran (3):20

[25] An An’aam (6):107

[26] An Naml (27):65; Al Maidah (5):109; 116; Al Jin (72):26.

[27] Al Anaam (6):59.

[28] Al Araaf (7):188.

[29] Gospel of Barnabas, 56 (?).

[30] Gospel of Barnabas, 50 (?).

[31] Id, 45.

[32] Gospel of Barnabas, 121 (?)

[33]

[34] Gospel of Barnabas, 56 (?).

[35] As Sajdah (32):4

[36] Gospel of Barnabas, 50 (?).

[37] Yunus (10):100.

[38] Gospel of Barnabas, 58-59 (?).

[39] Gospel of Barnabas, 73 (?)

[40] Gospel of Barnabas, 73 (?)

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *