LAUH MAHFUDZ 5

Oleh Ust. Hj. Hussien Bin Abdul Latiff,  judul asli (Sesudah Makrifatullah, Loh Mahfudz)

 

Sehubungan dengan ini, DzatNya yang meliputi kesemua ciptaanNya memastikan kesemua lakaranNya yang tersirat di Loh Mahfuz pasti berlaku. Seperti juga taatnya tangan kita menyuapkan makanan ke mulut kita, tidak pernah terlepas. Justeru itu, Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Sesungguhnya rencana-Ku amatlah teguh: Al Araaf (7):183.

Kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah: Al Ahzab (33):62.

Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah: Al Fath (48):23.

Adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku: Al Ahzab (33):38; Al Israa (17):77; Al Fat-h (48):23; Yunos (10):64; Al Mukmin (40):6; An Nisa (4):47; Al Ahzab (33):37.

Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya:Al Anaam (6):134; Al Mukmin (40):55; Luqman (31):33.

Engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi “Sunnatullah” dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang penukaran bagi perjalanan “Sunnatullah” itu: Faathir (35):43

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya: Yasin(36):40.

LakaranNya di dalam Loh Mahfuz merangkumi beberapa masa. Contoh:

  1. Masa dahulu:

Dan Dia mengajar kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman, “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!” Mereka menjawab, “Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Allah berfirman, “Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.” Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, “Bukankah sudah Aku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan yang kau sembunyikan.”: Al Baqarah (2):31-33.

 

ii)              Masa Kini:

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh: Hajj (22):27; Al Baqarah (2):125.

 

iii)               Masa Akan Datang:

Berkatalah orang-orang yang masuk (Neraka) kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, “Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.”: Al Araaf (7):38.

Kalau tidak kerana kesemua perkara sudah dilakarkan di dalam Loh Mahfuz mungkin kita semua sudah pun menerima bala yang besar memandangkan maksiat yang sangat berleluasa sekarang ini. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Kalau tidaklah kerana sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah binasa: Asy Syuraa (42):14, 21; Al Anfaal (8):68; Yunus (10):19.

Seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka: Hud (11):110 ;Thaahaa (20):129.

Dan Aku memberi tempoh kepada mereka; sesungguhnya rancangan balasanKu amatlah teguh: Al A’raaf (7):183

Dengan sempurnanya Loh MahfuzNya, manusia tidak ada campur tangan langsung dalam pengurusan ciptaanNya termasuk dirinya.  Allah swt telah berfirman yang bermaksud:

Mereka berkata, “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campurtangan) dalam urusan ini?”Katakanlah, “Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Tuhan.” : Ali Imran (3):154.

Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu: Ali Imran (3):128

Dengan ini, kesemua aksi ataupun kelakonan ciptaan sebenarnya adalah aksi ataupun kelakonan DzatNya menuruti apa yang terlakar di dalam Loh Mahfuz walaupun dalam perkara ibadah. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka, akan tetapi bukan  kamu yang melempar ketika kamu melempar tetapi Allah yang melempar: Al Anfaal (8):17.

Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-tanganmu: At Taubah (9):14.

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami  angkut mereka di daratan dan di lautan: Al Israa (17):70.

Tidakkah kamu melihat Allah mengerak awan: An Nur (24):43.

Syeikh Abdul Qadir Al Jilani ada berkata:

Pada peringkat ini tidaklah nampak olehnya melainkan kerja atau perbuatan Allah dan tertanamlah dalam hatinya kepercayaan yang sebenar-benarnya tentang tauhid (Keesaan Allah).

Dengan lain perkataan, kamu adalah dalam takdir atau qadha dan qadar Allah semata-mata. Kamu dalam lautan takdir Allah dan ombak takdir itu melambung-lambungkan kamu ke sana sini: Syeikh Abdul Qadir Al Jilani, Pembukaan Kepada Yang Ghaib, 149, 19,145 (1990).

Begitu juga kesemua yang ada termasuk diri kita adalah kepunyaan-Nya. Dengan ini, ciptaanlah yang tertaluk kepada Allah swt dan bukan sebaliknya. Di akhirat kelak kita dan bukan Dia yang akan ditanya. Malahan langit dan bumi pun tiada pilihan melainkan menyerah diri apabila dipanggil. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Kepunyaan Allahlah semua yang ada di langit dan di bumi: Ali Imran (3):109, 129; Al Baqarah (2):255; 284.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu nafikan?ArRahman(55):13;16;18;21;23;25;28;30;32;34;36;38;40;42;45;47;49;51;53;55;57;59;61;63;65;67;69;71;73;75;77

Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana kamu ragu-ragu?: An Najm (53):55.

Manusia dan mahkluk itulah yang tertaluk kepada Allah dan Allah tidak tertaluk kepada mereka: Syeikh Abdul Qadir Al Jilani, Pembukaan Kepada Yang Ghaib, 96.

Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-nya dan mereka yang akan ditanya: Al Anbiya (21):23.

Datanglah kamu keduanya (langit dan bumi) menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, “Kami datang dengan suka hati.”: Fushshilat (41):11.

Namun begitu, Allah swt bukanlah satu karakter dalam Loh Mahfuz kerana Loh Mahfuz itu terjadi daripada sedikit DzatNya yang lebih kecil daripada sebutir pasir. Maha BesarNya Dia tidak ada apapun dapat memuatkanNya. Allah swt juga tidak dapat kita gambarkan, rupakan ataupun umpama dan tidak bertempat. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Allah Yang Maha Besar.: Ar Rad (13):9

Prof. Muhammad Ramadhan Al Buti ada menulis:

Jika… anda dapat menggambarkan Allah swt berada di tempat tersebut, ini bermakna daya penguasaan akal anda kepada segala sesuatu lebih besar daripada daya penguasaan Tuhan anda. Hal ini membuktikan tidak layaknya dia menjadi Tuhan kerana memiliki sifat serba kurang: Muhammad SaidRamadhan Al Buti, Keyakinan Hakiki, 121(1996)

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *