LAUH MAHFUDZ 3

Oleh Ust. Hj. Hussien Bin Abdul Latiff, judul asli (Sesudah Makrifatullah, Loh Mahfudz)

Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air; maka sebahagian di antara mereka menjalar atas perutnya dan sebahagian di antaranya berjalan dengan dua kaki dan sebahagian lagi berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa sahaja yang Dia kehendaki (selain dari yang tersebut), kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. An Nur (24):45 

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan (tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya); Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Al Mukminun (23):21 

iv)              Sistem awan dan angin

Begitu juga kita tidak ada campur tangan dalam sistem awan dan angin. 

Demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi; sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya, kebijaksanaanNya dan keluasan rahmatNya) bagi kaum yang (mahu) menggunakan akal fikiran. Al Baqarah (2):164 

Dan Dialah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatNya. Al Furqan (25):48 

Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan; kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakiNya dan menjadikannya berkelompok-kelompok. Ar Rum (30):48 

Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian Dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis? Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit, dari gunung-ganang (awan) yang ada padanya; lalu Dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan menjauhkannya dari sesiapa yang dikehendakiNya. An Nur (24):43

v)              Sistem manusia

Sistem manusia dari bentuk, bahasa, cara penghidupan, umur dan lain-lain semua ini dikelolakan oleh Allah swt.

Dan demikian pula di antara manusia … ada yang berlainan jenis dan warnanya? Fathir (35):28 

Dan Kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang? An Naba (78):8

Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna.Nuh (71):14-20

Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku, sesudah itu Tuhan menciptakannya, dan menyempurnakan kejadiannya (sebagai manusia)? Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis lelaki dan perempuan. Al Qiyamah (75):38-39 

Padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat? Nuh (71):14 

Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya. Al Insyiqaq (84):18 

Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa dan (dalam pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga dia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu dan (ingatlah satu bukti lagi). Al Hajj (22):5 

Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, selepas berkeadaan lemah itu Dia menjadikan kamu kuat. Setelah itu Dia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakiNya dan Dialah jua yang Maha Mengetahui, lagi Maha Kuasa. Ar Rum (30):54 

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan kebijaksanaanNya ialah … perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Ar Rum (30):22

vi)              Sistem tumbuh-tumbuhan 

Manusia mendapati tanaman-tanaman sudah ada maka mereka mengambil sebahagian dari tanam-tanaman ini untuk dijadikan petanian. 

Dia mengeluarkan dari bumi itu: Airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Al Naazi’aat (79):30-31

Untuk Kami mengeluarkan dengan air itu, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya?. An Naba (78):15

Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan, Dia jadikan padanya pasangan: Dua-dua. Ar R’ad (13):3 

Maka Kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya.Thaha (20):53 

Kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Luqman (31):10 

Kemudian, Kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu, kebun-kebun tamar (kurma) dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu (berbagai jenis lagi) buah-buahan yang banyak dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Al Mukminun (23):19

Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus dan dari pohon-pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima, yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman. An An’aam (6):99 

Terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak-kelopak mayang. Demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jerami serta daun dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum. Ar Rahman (55):11-12

Dan Kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih. Al Hijr (15):22

vii)              Sistem air masin dan tawar

Hanya Allah swt sahaja yang berkuasa untuk memisahkan air tawar dengan air masin secara semulajadi.

Dia biarkan air dua laut (yang masin dan yang tawar) mengalir, sedang keduanya pula bertemu. Di antara keduanya ada penyekat yang memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sempadannya. Ar Rahman (55):19-20

Kesemua system-sistem tersebut sudah terlakar di dalam pelan induk Allah swt yang dinamakan Loh Mahfuz. Allah swt berfirman yang bermaksud: 

Di sisiNya-lah terdapat Ummul Kitab (Loh Mahfuz): Ar Ra’d (13):39.

Segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Loh Mahfuz): Yasin (36):12. 

Tiada sesuatupun yang ghaib di langit dan di bumi melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (Loh Mahfuz): An Naml (27):75.

Allah swt telah melakarkan Loh Mahfuz itu dengan KebijaksanaanNya kerana Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Allah sentiasa Mengetahui lagi Maha Bijaksana: An Nisa (4):170

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *