JANGANLAH KALIAN PASRAH TETAPI HENDAKLAH KALIAN HIDUP MACAM BIASA.

06/11/20 06.15 – Arifbillah Ustadz H. Hussein Bin Abdul Latief: Anakku yang di sayangi lagi dirindui.

Hari ini ayah mahu membicarakan berkenaan hadith: ”  *Rasulullah saw ditanya,’* *Jika semua (udah ditentukan) tidakkah lebih baik kami pasrah sahaja?’ Rasulullah saw menjawab,’ Jangan begitu, beramallah dan jangan pasrah* .’ Sunan Ibnu Majah Bk 1, 66(1993).

Maksud hadith ini ialah, walaupun semua udah ditakdirkan namun janganlah kalian pasrah tetapi hendaklah kalian hidup macam biasa.

Tafakurkanlah makna hadith ini kerana di dalam Al Quran Allah swt ada berfirman,” *Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia* .” Al Imran (3):191-192.

Anakku, setelah kalian hidup keseharian maka sebelum kalian tidur tafakurkanlah kehidupan yang kalian udah jalankan pada hari itu dan kalian akan sedar;

1. Kehidupan keseharian kalian hari itu adalah Takdir yang berjalan sesuai dengan firman-firman berikut:

” *Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna.”* Al Furqan(25):2

” *Orang-orang itu akan mendapat bahagian mereka (di dunia) dari apa yang telah tersurat.”* Al Araaf (7):37.

” *Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi.”* At Talak(65):12.

2. Semua pengurusan akan hidup kalian hari itu adalah dibawah pentadbiran yang Maha ESA seperti tertera didalam firmanNya,” *Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus; tidak mengantuk dan tidak tidur.”* Al Baqarah (2):255; Al Imran(3):2; Thaha(20):111

” *Setiap waktu Dia di dalam pengurusan.”* Ar Rahman (55):29.

3. Kalian akan sedar juga  bahawa tidak ada sedikitpun campurtangan kalian dalam kehidupan kalian pada hari itu. Bererti kesemua perbuatan, cakapan, fikiran dll kalian udah termaktub dalam Takdir kalian. Kalian hidup hanya mengikuti apa yang udah tersurat dalam Takdir kalian. Sesuai dengan firmanNya:

” *Dan berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman: Demi sesungguhnya, kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam Kitab Allah sampai ke hari kebangkitan.”*

” *Mereka berkata, ‘Apakah ada bagi Kita barang sesuatu (hak campurtangan) dalam urusan ini? Katakanlah,’ Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Tuhan* .” Al Imran (3):154

” *Katakan,’ Semua dari Allah.’ Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami perbicaraan sedikitpun.* ” An Nisa(4):78.

4. Justeru kalian akan sedar bahawa kalian tidak berfikir dan tidak menetapkan apa-apa pun jua dalam hidup kalian seharian. Kesedaran ini menyelamatkan kalian dari kemurkaan Allah swt. Allah swt berfirman,” *Sesungguhnya dia telah mikirkan dan menetapkan maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkannya? Kemudian celakalah dia! Bagaimana dia menetapkannya?”* Al Muddathsir(74):18-24.

Semoga kesemua anakku dalam Restu dan Perlindungan Allah swt di Dunia dan di Akhirat, aamin Ya Rabbil alamin!

YAMAS

Yayasan Makrifatullah Sedunia (YAMAS) - Indonesia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *